location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Skötselguide

Privatleasing

Guide för skötsel och vård av din konsumentleasingbil.

Vi hoppas att ditt bilinnehav med konsumentleasing kommer ge dig körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet. I den här guiden går vi igenom hur du tar hand om din leasingbil under avtalsperioden och de riktlinjer som ligger till grund för kontroll inför leasingavtalets slut. Dessa riktlinjer står även med på ditt leasingavtal.

Viktigt under avtalstiden

 Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den. Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt. Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad.

Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering.

Inför den besiktning som sker av bilen i samband med att Leasingavtalet upphör är det viktigt att tänka på.

Viktigt inför återlämnandet

När du återlämnar bilen ska den vara tvättad och rengjord, både ut- och invändigt.

 

  • *Fordonshandlingar finnas tillgängliga (Registreringsbevis, bilprovningens besiktningsprotokoll, instruktionsböcker och servicebok.)
  • *All utrustning som levererades då bilen var ny ska finnas med och vara intakta. Exempel: alla nycklar, nyckel till låsbara hjulmuttrar, varningstriangel, reservhjul eller motsvarande utrustning, verktygssats, domkraft, ev. skivor till navigator etc. Sommar- respektive vinterhjul placeras i bilen tillsammans med tillhörande hjulmuttrar och hjulsidor.
  • *Eventuella dekaler, klistermärken eller logotyper skall avlägsnas innan återlämnandet.

 

När besiktningen är genomförd får du en skriftlig rapport. Den anger de skador som har konstaterats vilka inte är att hänföra till normalt slitage och kostnad för att åtgärda dessa. Kostnaden för dessa skador samt eventuella kostnader för övermil enligt leasingkontraktet ska regleras när bilen återlämnas.

Normalt slitage

Nedan finns generella exempel på vad som anses som normalt slitage. Det finns även beskrivet vad som anses som onormalt slitage som debiteras utöver leasingavgiften.

 

Kaross / Stötfångare / Lack

Normalt slitage

Ej normalt slitage

• Stenskott på motorhuv och front, förenliga med ålder och körsträcka av bilen. Max 2 mm stora ”stenskottsskador”

• Märken, bucklor eller repor som påverkar bilens utseende
• Repor som kan poleras bort • Repor tillräckligt djupt för att nå underliggande metall eller plastmaterial
• Ytliga ilastningsrepor utan lackskada på stötfångare bak • Lackering som inte är fackmannamässigt utfört

• Mindre bucklor förenliga med ålder och körsträckaav bilen (max 1 st per karossdel ”slagbucklor”) som kan åtgärdas utan omlackering

• Reparationer som inte är fackmannamässigt utförda

Glas

Normalt slitage

Ej normalt slitage

• Mindre märken i glas (”vita prickar”) som inte är i siktfält • Stenskott med tecken på sprickbildning
  • Repor och sprickor i glas

Fälg / Däck

Normalt slitage

Ej normalt slitage

• Minst 5 mm mönsterdjup på både sommar och vinterhjul, inklusive ev reservhjul • Ojämnt eller onormalt däckslitage. Skär- eller klämskador på däckets sidor från t ex trottoarkanten
• Mindre märken på fälgar. (mindre kantskador utan att fälgen deformerats) • Mindre än 5 mm mönsterdjup, inklusive reservhjul
  • Regummerade eller olika däck
  • Sprickor eller ojämnheter i fälgen

Inredning

Normalt slitage

Ej normalt slitage

• Normalt slitage på mattor, innerpaneler och klädsel etc • Saknad utrustning t ex insynsskydd, skyddsmattor etc
• Reparationer fackmannamässigt utfört • Rökning i bil
  • Icke-standard ”handsfree-satser” eller skador orsakade av att sådana borrtages
  • Hål, revor, fläckar eller annat onormalt slitage

Service / Underhåll

Normalt slitage

Ej normalt slitage

• Komplett ifylld servicebok där det framgår att bilen servats regelbundet av auktoriserad verkstad och enligt tillverkarens rekommendationer • Arbete utfört av icke auktoriserad verkstad
  • Ofullständig servicebok
  • Mindre än 5 000 km kvar till nästa servicetillfälle
  • Service ej utförd inom rätt tid vilket innebär att motorgaranti inte längre gäller
  • Bilen är inte servad i enlighet med tillverkarens rekommendation