location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

ADAPTIV FARTHÅLLARE

 

EyeSight*1 håller inte bara farten som traditionella farthållningssystem gör. När den känner av ett fordon framför, anpassar den adaptiva farthållaren hastigheten för att hålla ett visst avstånd till fordonet genom att övervaka avståndet och skillnaden i hastighet. Systemet anpassar motorgång, kraftöverföring och inbromsning i förhållande till trafiken inom ett brett register (från 0 km/h till 180 km/h). Systemet är avsett att användas på motorvägar, landsvägar och liknande. Om trafiken är ryckig reagerar systemet på det framförvarande fordonets bromsljus och hjälper dig att hålla en jämn hastighet, för ökad komfort under långa körningar.

LINJEVARNARE/KÖRFÄLTSHJÄLPSYSTEM

 

Om du skulle slumra till vid ratten och bilen börjar glida över i det andra körfältet reagerar linjevarnaren direkt med en ljudsignal och en indikator börjar blinka. Körfältshjälpsystemet aktiveras i hastigheter om ca 60 km/h eller mer. Om du vid hastigheter om ca 50 km/h eller mer, råkar glida nära kanten av ditt körfält och börjar lämna körfältet utan att signalera, varnar istället linjevarnaren dig med en ljudsignal och en indikator som blinkar, innan du lämnar körfältet.

UPPMANING ATT BÖRJA KÖRA

 

Om din bil står still och EyeSight känner av att fram-förvarande bil börjar rulla, signalerar systemet till dig att agera genom en ljudsignal och en indikator som blinkar.

FILHÅLLNINGSASSISTANS

 

Vid körning på motorväg, landsväg och liknande vägar håller stereokameran koll på filmarkeringarna för att upptäcka om bilen oavsiktligt skulle lämna körfältet. Systemet är aktivt från cirka 65 km/h och hjälpstyr automatiskt tillbaka bilen i körfältet för ökad säkerhet.

AUTOBROMS*2

 

Autobroms med kollisionsvarning: När systemet känner av att bilen håller på att kollidera med ett fordon eller annat hinder framför dig, avger kollisionsvarningen en ljudsignal och en indikator börjar blinka på instrumentbrädan. Om du trots varningen inte bromsar eller gör en undanmanöver, kan systemet automatiskt slå på bromsarna för att dämpa kraften i sammanstötningen eller, om möjligt, förhindra en kollision helt och hållet.
Styrhjälp vid risk för kollision: När EyeSight uppfattar en potentiell kollision hjälper systemet dig att göra en skarpare sväng för att undvika detta.

UPPMÄRKSAMHETSHJÄLP

 

Om du har ett hinder framför dig och du råkar köra framåt istället för bakåt, avger uppmärksamhetshjälp i EyeSight flera korta pip, en blinkande indikator tänds och gaspådraget minskas för att undvika en kollision.

*1 EyeSight är ett förarassistanssystem som gör din bilkörning tryggare. Dock kan det inte fungera optimalt under alla körförhållanden. Systemets effektivitet beror på många faktorer, såsom fordonsunderhåll, väder- och vägförhållanden. Du som förare är därför alltid ansvarig för att köra säkert och uppmärksamt och för att gällande trafikregler följs. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemets funktion och begränsningar, inklusive funktionerna beskrivna här.
*2 Pre-collision Braking System fungerar inte i alla situationer. Beroende på hastighetsskillnaden mellan bilen och det framförvarande objektet, dess höjd och andra förhållanden, kan inte alla situationer uppfylla de nödvändiga förutsättningar som krävs för att EyeSight ska fungera optimalt. Synfältet sett genom EyeSight (Exempel, ej faktisk mätning)