location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter
subaru play video

Eyesight

Världsledande förarassistanssystem

På Subaru tror vi på heltäckande SÄKERHET och en viktig del i detta är förebyggande krocksäkerhet som fokuserar på att hindra att en olycka inträffar överhuvudtaget. Det är därför Subaru har skapat EyeSight*1, vårt eget banbrytande säkerhets- och förarassistanssystem. EyeSight använder två stereokameror som ett extra par ögon för att fånga tredimensionella färgbilder av vägen framför dig med utmärkt bildigenkänning. Genom att använda bilder från båda kamerorna för att exakt bestämma form, hastighet och avstånd, upptäcker systemet inte bara bilar och andra större fordon, utan även motorcyklar, cyklar och fotgängare*2. När systemet upptäcker en potentiell fara, varnar det föraren och bromsar även in om det behövs för att undvika en olycka. Med den förbättrade säkerhetsprestandan som EyeSight erbjuder blir din bilkörning tryggare.

 

EyeSight erbjuder två typer av teknik:
Förarassistans som stöttar dig i din uppmärksamhet på vägen, och krockförebyggande funktioner som förebygger olyckor genom att ingripa och stoppa en olycka innan den inträffar.

Adaptiv farthållare

EyeSight håller inte bara farten som traditionella farthållningssystem gör. När den känner av ett fordon framför, anpassar den adaptiva farthållaren hastigheten för att hålla ett visst avstånd till fordonet genom att övervaka avståndet och skillnaden i hastighet. Systemet anpassar motorgång, kraftöverföring och inbromsning i förhållande till trafiken inom ett brett register (från 0 km/h till 180 km/h). Systemet är avsett att användas på motorvägar, landsvägar eller liknande. Om trafiken är ryckig reagerar systemet på det framförvarande fordonets bromsljus och hjälper dig att hålla en jämn hastighet, för ökad komfort under långa körningar.

Adaptiv farthållare

Linjevarnare / körfältshjälpsystem

Om du skulle slumra till vid ratten och bilen börjar glida över i det andra körfältet reagerar linjevarnaren direkt med en ljudsignal och en indikator börjar blinka. Körfältshjälpsystemet aktiveras endast i hastigheter på ca 60 km/h eller mer. Om du vid hastigheter på ca 50 km/h eller mer, råkar glida nära kanten av ditt körfält och börjar lämna körfältet utan att signalera, varnar istället linjevarnaren dig med en ljudsignal och en indikator som blinkar, innan du lämnar körfältet.

Om din bil står still och EyeSight känner av att framförvarande bil börjar rulla, signalerar systemet till dig att agera genom en ljudsignal och en indikator som blinkar.

Linjevarnare / körfältshjälpsystem

Autobroms med kollisionsvarning

När systemet känner av att bilen håller på att kollidera med ett fordon eller annat hinder framför dig, avger kollisionsvarningen en ljudsignal och en indikator börjar blinka på instrumentbrädan. Om du trots varningen inte gör en undanmanöver, kan systemet automatiskt slå på bromsarna för att dämpa kraften i sammanstötningen eller, om möjligt, förhindra en kollision helt och hållet. Om du hinner göra en undanmanöver hjälper även autobromsen dig att förhindra en kollision.

Autobroms med kollisionsvarning

Uppmärksamhetshjälp & Pre-kollisionshjälp

Om du har ett hinder framför dig och du råkar köra framåt istället för bakåt, avger uppmärksamhetshjälp i EyeSight flera korta pip, en blinkande indikator tänds och gaspådraget stängs av för att undvika en kollision.

När EyeSight uppfattar en potentiell frontalkrock hjälper systemet dig att göra en skarp sväng för att undvika en kollision.

Uppmärksamhetshjälp & Pre-kollisionshjälp

Filhållningsassistans

Vid körning på motorväg, landsväg eller liknande hjälper EyeSight till att övervaka körfältsmarkeringar. Vid hastigheter överstigande 65 km/h kan filhållningsassistansen styra tillbaka fordonet till körfältet om det oavsiktligt skulle korsa en sidolinje. 

OBS! Filhållningsassistenten är ett stöd för föraren och medger inte autonom körning. 

filhållningsassistans

  • *1 EyeSight är ett förarassistanssystem som gör din bilkörning tryggare. Dock kan det inte fungera optimalt under alla körförhållanden. Systemets effektivitet beror på många faktorer, såsom fordonsunderhåll, väder- och vägförhållanden. Du som förare är därför alltid ansvarig för att köra säkert och uppmärksamt och för att gällande trafikregler följs. Se bruksanvisningen för fullständig information om systemets funktion och begränsningar, inklusive funktionerna beskrivna här.
  • *2 EyeSight kan endast upptäcka föremål som befinner sig minst 1 meter över marken. Barn som är kortare än 1 meter kan systemet därför inte känna av. Det kan även finnas andra fall när detektering inte är möjlig på grund av olika anledningar och förhållanden.
  • *3 Pre-collision Braking System fungerar inte i alla situationer. Beroende på hastighetsskillnaden mellan bilen och det framförvarande objektet, dess höjd och andra förhållanden, kan inte alla situationer uppfylla de nödvändiga förutsättningar som krävs för att EyeSight ska fungera optimalt.