location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Subaru Boxermotor

Tillbaka till Levorg

Växla med paddlar

För en skarpare och sportigare körupplevelse finns möjligheten att använda det manuella läget på automatlådan. I detta läge växlar man med paddlar bakom ratten. Växellådan är 6-stegad i manuellt läge.

SI-DRIVE

SI-DRIVE står för SUBARU Intelligent Drive. Det ger möjlighet att anpassa motor och växellåda efter förarens körstil och till den körsituation bilen befinner sig i. Föraren väljer själv mellan två elektroniska körprogram – Intelligent och Sport. Intelligent erbjuder en mjukare och lugnare körning. Medan Sport-läget ger tillgång till motorns fulla potential.

SUBARU Intelligent Drive

En naturlig balans

I en rak motor står kolvarna upp i rad. I en V-motor sitter de snett mot varandra i en
snäv vinkel. I Boxermotorn rör sig kolvarna vågrätt mot varandra. Rörelseenergin åt ett
håll neutraliseras av en lika stor motsatt kraft. Vibrationerna, som hos andra motorer måste minskas med motvikter och komplexa tekniska lösningar, minimeras naturligt i Boxermotorn.

Låg tyngdpunkt

Subarus utmaning var att ge Levorg så låg tyngdpunkt som möjligt, eftersom det skapar
de bästa köregenskaperna. Varje del av bilen från den platta, horisontella Boxermotorn
via taklinjen, till förarens position i sätet bidrar till att ge Levorg den lägsta tänkbara
tyngdpunkten.