location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Aktiv säkerhet

Dynamisk fordonskontroll

VDC - Dynamisk fordonskontroll

Den dynamiska fordonskontrollen är en elektronisk enhet som hindrar bilen från att sladda om den skulle förlora stabiliteten. Detta görs genom konstant övervakning av körförhållandena utifrån styrvinkel, motorns varvtal, växelval och bromspedalens läge. Systemet kontrollerar bromsarna om bilen börjar bete sig onormalt, och är effektivt om bilen börjar glida åt sidan vid körning i kurva.

VDC - Dynamisk fordonskontroll

Active Torque Vectoring

En ny funktion som tar förmågan att avvärja risker ett steg längre. Vid körning runt hörn ansätter VDC bromsarna till insidans framhjul för att tillföra optimal drivkraft i förhållande till ytterhjulet. Ytterhjulen svänger mjukare vilket i sin tur ökar styrförmågan. Bilen svarar med precision på förarens rattvridning vilket bidrar till att föremål på vägen eller faror kan undvikas, när det behövs.

Bromsförmåga

Bromsförmågan har en direkt koppling till bilens säkerhet och möjlighet att avvärja risker. Ett viktigt fokus för Subaru är trygghetskänslan. Därför är bromsarna konstruerade för att svara snabbt när de ansätts på nästan alla vägtyper.

Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)

Elektronisk bromskraftfördelning (EBD)

Elektronisk bromskraftfördelning är ett system som fördelar bromskraften optimalt mellan fram- och bakhjulen så att den passar rådande körförhållanden. Fram- och bakhjulen roterar med olika hastighet beroende på hur bilen körs samt bilens vikt. Systemet känner av sådana förändringar och fördelar bromskraften till vissa hjul så att de passar körförhållandena och ger säkrare inbromsning.

Bromsassistans

Bromsassistans

Under en nödbromsning kan de flesta förare inte ansätta tillräckligt med bromstryck vilket ofta ställer till med kraftigare kollisioner än de hade behövt vara. Bromsassistansen hjälper föraren att trampa ned bromspedalen för att undvika att sådana situationer uppstår. Hastigheten bromspedalen trampas ned med och kraften som används känns av för att fastställa om en nödbromsning behövs. Om så är fallet ökas bromstrycket automatiskt.

Bromsfrikoppling

Om föraren av misstag trampar ned både bromspedalen och gaspedalen samtidigt begränsar systemet motorns effekt och ansätter först och främst bromsen. Detta är effektivt för att förhindra olyckor om föraren trampar ned fel pedal.