location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Förebyggande säkerhet

Förebyggande säkerhet

Subaru har utvecklat sin teknik för förebyggande säkerhet, EyeSight, för att kunna identifiera potentiella risker och bidra till säker bilkörning. EyeSight är resultatet av det kunnande vi har samlat på oss under ett kvarts sekel, och systemet bygger på en stereokamera som övervakar vägen framför bilen.

EyeSight är det första systemet av sitt slag som har kommit till praktisk användning i kommersiella fordon.

 

Att uppfatta potentiella risker bidrar till säkrare körning. Idag är automatiska bromssystem vanliga inom bilindustrin, men Subaru har ägnat över 25 år åt att utveckla sitt eget system. Det var 1989 som allt började, och under årens lopp har tekniken finslipats genom löpande förbättringar. EyeSight fungerar som ett extra par ögon som hjälper föraren att övervaka vägen framför bilen och känna av när andra fordon, cyklar eller fotgängare blir potentiella faror. Om systemet upptäcker att faran för kollision är överhängande kan EyeSight automatiskt bromsa in bilen för att mildra skadorna, eller – om förhållandena är rätt – undvika kollisionen helt. Förutom autobromsen har Subaru utvecklat en rad funktioner som använder sig av stereokameran. Det finns bland annat en adaptiv farthållare som kontrollerar bilens hastighet i syfte att avlasta föraren på motorvägar, samt linjevarnare/körfältshjälp som ger styrningshjälp för säkrare körning. Subaru EyeSight förbättrar bilens prestanda på alla områden: köra, svänga och stanna.

Avancerad teknik bidrar till säkrare bilkörning

Vi kan med säkerhet säga att det slutliga målet för varje biltillverkare är att eliminera olyckor. Därför har Subaru utvecklat stereokameran och radar i över 20 år och tagit fram avancerad säkerhetsteknik, inklusive EyeSight. Subaru fortsätter arbetet med att öka körglädjen och tryggheten.

EyeSight - Ett extra par ögon

 

Subaru fokuserar på körsäkerhet. Detta var den viktigaste målsättningen när EyeSight utvecklades eftersom det bästa sättet att hålla sig säker på vägen är att undvika kollisioner. Två kameror, vars funktion liknar det mänskliga ögat, används för att analysera bilens omgivning i 3D. Förutom att känna av andra fordon känner systemet även av fotgängare och cyklister, och fastställer med precision avståndet, formen och hastigheten. Systemet kan hjälpa föraren i en rad olika körsituationer: det kan minska eventuella krockskador och om möjligt förhindra en kollisionr, minska förarens trötthet på långkörningar och stoppa ofrivillig acceleration om fel pedal trampas ned.

 

Undvika kollisioner med proaktivt bromssystem

Om risk för en frontalkrock uppstår varnar systemet föraren för faran. Om föraren inte väjer ansätter systemet automatiskt bromsarna för att minska hastigheten eller till och med stoppa bilen. Om föraren väjer ansätter systemet snabbt bromsarna med största kraft i det proaktiva bromssystemet.

Gasspjällsreglering

Om föraren av misstag väljer ett körläge framåt istället för bakåt när bilen är stillastående och EyeSight känner av ett föremål framför bilen avger den proaktiva gasspjällsregleringen en varning, en lampa blinkar och motorns effekt begränsas. Det kan hjälpa föraren att undvika att köra på något framför bilen, eller minska skadan. * Systemet aktiveras eventuellt inte beroende på formen och synligheten på väggar eller föremål framför bilen.

Körsupport med adaptiv farthållare

EyeSight har förändrat konceptet traditionell farthållning. Stereokamerorna samverkar med motorn, växellådan och bromssystemen och gör automatiska justeringar för att bilen ska hålla ett inställt avstånd till framförvarande bil. Systemet är praktiskt på långkörningar eller i högtrafik, även vid många stopp och starter. * Adaptiv farthållare är ett förarassistanssystem avsett att underlätta vid körning på motorvägar eller liknande. Beroende på hur förhållandena för vägen, vädret och bilen ser ut kan det hända att ovanstående funktion inte aktiveras som förväntat. Systemet är inte en automatisk körfunktion som har förmågan att hantera alla trafikförhållanden. Föraren måste komma ihåg att inte överskrida skyltade hastigheter. Den adaptiva farthållarens effektiva område varierar beroende på land.

Avåkningsvarnare

Körtrötthet kan leda till att föraren oavsiktligt vinglar inom körfältet. Om systemet känner av detta och körhastigheten är minst 60 km/tim ger EyeSight en hörbar varning och en indikeringslampa tänds för att hjälpa föraren att stanna kvar i körfältet. Föraren uppmärksammas också om systemet känner av att bilen börjar glida över till nästa körfält under körning i en viss hastighet.

Linjevarnare/Körfältshjälp

Linjevarnare

Linjevarnaren hjälper föraren undvika att oavsiktligt byta fil. Stereokameran känner av linjerna på vardera sidan om körfältet vid körning på motorväg eller liknande, och ratten vrids automatiskt om så att föraren kan undvika att glida ur sin fil.

Siktassistans

Subaru minimerar döda vinklar och ger tydlig sikt i mörker genom avancerad teknik. Målet för vårt säkerhetstänkande är att förhindra olyckor samt öka körglädjen och trygghetskänslan för de åkande.

Subarus backradar

En sensor som är monterad i karossens bakre del känner av om ett fordon närmar sig bakifrån. Föraren varnas via en LED-indikator på ytterbackspegelns yta eller via ett larm.

Automatisk avbländning av helljus

En enkellinskamera på bilens vindruta känner av strålkastarljus framifrån och växlar automatiskt mellan helljus och halvljus i syfte att ge tydlig och säker sikt i mörker.

Kurvljus

Kurvljus

Höger och vänster strålkastare lyser upp vägen framför bilen under det att respektive optiska axlar justeras till olika vinklar för att ge tydlig sikt. Därigenom kan ett fordon eller en fotgängare snabbt identifieras vilket höjer säkerheten på mörka vägar.