location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Passiv säkerhet

Passiv säkerhet

Subarus säkerhetsnivå får höga betyg i säkerhetsbedömningar runt om i världen. Ända sedan Subaru 360 – på en tid när passiv säkerhet ännu inte blivit standard i bilbranschen – har Subaru bedrivit forskning och utveckling av sin teknik för passiv säkerhet. Som ett led i arbetet med säkerhet för passagerare och fotgängare har Subaru samlat in och analyserat en omfattande mängd data från en rad olika trafikolyckor. Med fokus på detaljer och fortlöpande forskning genom krocktester har vi utvecklat säkerhetsfunktioner, som vår ringformade säkerhetsbur. Den nya karossens styrka och flexibilitet minimerar stöten och skadorna på passagerare och fotgängare vid kollisioner. Subarus passiva säkerhet har sin utgångspunkt i Subarus tankesätt som förutsätter säkerhet i varje komponent i varje bil.

Kollisionsskydd

Ända sedan Subaru gick in i biltillverkningsbranschen har vi mest av allt fokuserat på utvecklingen av säkerhetsteknik för att skapa skydd mot kollisioner. Bilar från Subaru innehåller ett stort antal funktioner som är avsedda att skydda passagerare och fotgängare om en kollision skulle inträffa. Varje del av bilen är konstruerad i syfte att garantera bästa möjliga säkerhet. Detta är ett säkerhetskoncept som är unikt för Subaru och det tar sig uttryck i funktioner som den ringformade säkerhetsburen som skyddar mot kollisioner, eller motorns infästning som skyddar passagerarna från stötar om en olycka skulle inträffa.

ringformad säkerhetsbur

ringformad säkerhetsbur

Kärnan i den heltäckande säkerheten

Den här karossens konstruktion består av en ringformad struktur som ansluter A-, B- och C-stolparna på höger och vänster sida via tak och golv, kombinerat med förstärkta sidobalkar och sidotrösklar som förenar karossens sida och skapar en bur som skyddar kupén. Konstruktionen ger effektiv upptagning av stötar från alla riktningar om en olycka skulle inträffa.

Kollisioner framifrån och bakifrån

Kollisioner framifrån och bakifrån

Den symmetriska layouten hos den symmetriska fyrhjulsdriften plus Boxerplattformen skyddar passagerarna från stötar genom att hela chassistrukturen effektivt används som en deformeringszon om en olycka skulle inträffa.

Läs mer

Påkörning eller om bilen välter

Påkörning eller om bilen välter

 Subarus bilar har styva sidobalkar i dörrarna på bilens båda sidor som skyddar passagerarna vid en sidokrock. Den höga styvhetsnivån i karossens ringformade säkerhetsbur skyddar hela kupén vid en kollision eller om bilen välter. De främre krockkuddarna/krockgardinerna och användningen av stötdämpande material i hela interiören bidrar till att skydda huvud och kropp på passagerarna i en kupé vars konstruktion är helt inriktad på att dämpa kollisionsstötar.

Läs mer

Fotgängarskydd

Fotgängarskydd

Ett av Boxermotorns kännetecken är den låga strukturella profilen. Den frigör utrymme under motorhuven för att absorbera stötar om en fotgängare skulle kastas upp på motorhuven och riskera att få huvudskador. Även gångjärnen och motorhuvens dämparstag är utformade för att minska stötar. Den främre stötfångaren har en funktion som absorberar kollisionsenergi eftersom de ofta träffar benen på fotgängare. De här är bara några funktioner som Subaru har införlivat i sina bilar för att skydda de åkande och ge fotgängare och andra trafikanter bättre skydd.

Läs mer