location car search folder print add-compare-btn icon-blank-sheet icon-sheet icon-compare icon-columns icon-wheel icon-wheel two icon-shield icon-insurance icon-service icon-funding icon-newsletter

Primär säkerhet

Optimerad sikt för alla förhållanden

Tidig upptäckt av potentiella faror kan bidra till att olyckor undviks. Subaru har fokuserat på att minimera döda vinklar och förbättra sikten även under svåra förhållanden, t.ex. körning i regn eller mörker.

Minimering av döda vinklar

Minimering av döda vinklar

Subaru satsar starkt på att minimera döda vinklar och ge utmärkt sikt från förarsätet. Där det är möjligt minimeras bredden på respektive stolpe för att öka vindrutans yta medan passagerarskyddet bibehålls. Vindrutetorkarna förvaras utom synhåll för att ge föraren bästa möjliga sikt. Även karossens form är konstruerad så att föraren har god känsla för hur stor bilen är. Utmärkt sikt och inga hinder i synfältet leder till säkrare körning.

 

Automatiskt halvljus

Automatiskt halvljus

En ljussensor tänder automatiskt halvljuset vid skymningen så att föraren inte ska glömma att tända det under kvällskörning eller i tunnlar där olyckor är vanliga. Förutom att sikten blir bättre från förarsätet blir också bilen mer synlig för andra. Subarus säkerhetsfilosofi bidrar till att ge förare, passagerare, andra bilar och fotgängare en säker miljö.

 

Automatisk regnsensor

Automatisk regnsensor

En sensor känner av regn på vindrutan och sätter på vindrutetorkarna samt justerar torkarslagens frekvens och hastighet i förhållande till regnmängden. Det underlättar när föraren behöver koncentrera sig på att styra och köra i kraftigt regn, snö eller andra besvärliga förhållanden.