EyeSight
Förarassistans i världsklass

Vi ska bygga Världens säkraste bilar och ingen ska dödas eller skadas allvarligt i eller av en Subaru.

Vår vision gäller alltså inte bara de som sitter i bilen, utan även oskyddade trafikanter som cyklister och fotgängare.

Att vi kommit en bra bit på vägen bevisas av att de tre senaste modellerna som testats fick de högsta säkerhetspoäng som någonsin utdelats och har betygsatts av flera testinstitut som bäst i sina respektive klasser.

Nyckeln till detta är EyeSight, det förarassistanssystem som är resultatet av det kunnande vi har samlat på oss under mer än ett kvarts sekel, och bygger på en stereokamera som övervakar vägen framför bilen.

Subaru har under årens lopp experimenterat med både laser, radar och kombinationer av dessa. Vid utvärdering har det varit tydligt att oavsett hur bra dessa tekniker fungerar visar det sig att en stereokamera är den teknik som är både snabbast och mest pålitlig när det gäller att upptäcka och reagera på de risker som kan uppstå i trafiken.

EyeSight fungerar som ett extra par ögon som hjälper föraren att övervaka vägen framför bilen och känna av när andra fordon, cyklar eller fotgängare blir potentiella faror.

Om systemet upptäcker att faran för kollision är överhängande kan EyeSight automatiskt bromsa in bilen för att mildra skadorna, eller – om förhållandena är rätt – undvika kollisionen helt. Förutom autobromsen har Subaru utvecklat en rad funktioner som använder sig av stereokameran.

Det finns bland annat en adaptiv farthållare som kontrollerar bilens hastighet i syfte att avlasta föraren på motorvägar, samt linjevarnare/körfältshjälp som ger styrningshjälp för säkrare körning. Subaru EyeSight förbättrar bilens prestanda på alla områden: köra, svänga och stanna.

Eyesight

 Ett extra par ögon

Två kameror, vars funktion liknar det mänskliga ögat, används för att analysera bilens omgivning i 3D. Förutom att känna av andra fordon känner systemet även av djur, hinder, fotgängare och cyklister, och fastställer med precision avståndet, formen och hastigheten. 

Systemet kan hjälpa föraren i en rad olika körsituationer: det kan minska eventuella krockskador och om möjligt förhindra en kollision, minska förarens trötthet på långkörningar och stoppa ofrivillig acceleration om fel pedal trampas ned.

Subaru valde Stereokamera då den både kan placeras på ett fördelaktigt sätt, skyddad från väder och vind, men även då reaktionstiden är väldigt snabb jämfört med andra former av förarhjälpmedel.

EyeSight har en betraktningsvinkel på 35 grader, samt ser 130 meter framför bilen. Fördelen med stereokamera är att den är mindre känslig för dålig sikt än andra förarhjälpsystem, och hanterar även vad den betraktar betydligt fortare.

Vill du lära dig mer om hur EyeSight fungerar?