Garantier

Vi tror på våra bilar. Därför har vi också ett mycket generöst garantipaket.

Nedan följer en sammanfattning av vårt garantipaket, fullständiga garantivillkor finner du i bilens ägarhandlingar eller hos närmsta auktoriserade Subaru återförsäljare.

När du köper en ny Subaru har den 3 års Nybilsgaranti (eller 100000km, vilket som inträffar först), 3 års Vagnskadegaranti, samt 12 års garanti mot genomrostning. Nybilsgarantin gäller i hela Europa. 3 års garanti (eller 100000km, vilket som inträffar först) på Subaru original-reservdelar och original-tillbehör.

Tänk på att det som står här bara är en liten del av garantiernas villkor. Fullständiga garantivillkor får du av din Subaru-återförsäljare.

Nybilsgaranti

Nybilsgarantin omfattar materialfel och tillverkningsfel. Garantin gäller i Europa i 3 år eller 100 000 kilometer, vilket som först inträffar. Garantin gäller från första registreringsdatum. Nybilsgarantin gäller även för den ägare som senare förvärvar fordonet under garantins kvarvarande giltighetstid.

Subaru original-reservdelar och tillbehörsgaranti

Subaru original-reservdelar och tillbehör som säljs över disk eller via auktoriserad Subaru verkstad och som betalas av ägaren eller brukaren av fordonet har garanti mot defekter i material. Garantin gäller under totalt 36 månader från inköpsdatum eller 100 000 km, beroende på vad som uppnås först.

e-Boxer Hybridbatterigaranti

Är din Subaru utrustad med en e-Boxer drivlina så är garantin på hybridbatteriet (118V batteriet) 96 månader eller 160000km, beroende på vad som uppnås först.

Lack- & Ytrostskyddsgaranti

Subaru omfattas av en lack och ytrostskyddsgaranti som gäller under 3 år från första registreringsdatum oavsett körsträcka.

Garantin mot genomrostning

Din Subaru omfattas av en garanti mot genomrostning som gäller under 12 år från första registreringsdatum oavsett körsträcka. Garantin omfattar genomrostning av karossen (dvs hål rakt igenom plåten inifrån och ut) till följd av material- eller tillverkningsfel. Långtidsskyddet för karossen är inte bundet till någon efterbehandling av rostskyddet. Därför är det av stor vikt att du följer Subarus anvisningar på bästa sätt vad gäller skötsel och karossinspektion som beskrivs i bilens Garanti- & servicebok.