Miljö

Subaru producerar sin egen el

Subaru reviderade sin miljöpolicy 2018 och fastslog att fabrikernas totala utsläpp globalt ska minskas med 30 procent fram till 2030.
Som ett led i detta arbete har Subaru byggt en solenergipark vid fabriken i Gunma. Anläggningen ska vara i full drift under mars 2020 och beräknas leverera 5.000 MW per år.
Initiativet med solcellsparken är det senaste steget i företagets engagemang i det ambitiösa Tochigi Furusato Denki-programmet, som syftar till att förnybar el ska produceras av den som konsumerar den och där den konsumeras.

Inga sopor lämnar fabriken

Subarus fabriker är så kallade ”Zero Landfill Plants”, vilket betyder att allt avfall tas om hand och används i produktionen. Plast blir dörrpaneler och instrumentbrädor; glas blir nytt glas, mat blir gödning och restavfall blir till värme.

Fabriken i Lafayette USA var först ut att lägga om sin hantering och var i drift redan 2004.

Återförsäljarna återvinner

Sedan 2012 är alla japanska Subaru-handlare anslutna till ett nätverk som ser till att allt som kan återvinnas återvinns. Via samarbetspartners ser varje handlare till att inget återvinningsbart går till spillo.