miljöalternativet XFuel

Till alla nya Subaru-bilar erbjuds XFuel-paket som tillval. Det innebär att du kan tanka och köra på biobränslet etanol. Bilar med XFuel-paketet kan köras på både E85 och bensin.

Motorn klarar av valfri blandning mellan bensin och E85 och anpassar sig till den blandning som för tillfället finns i bränsletanken utan att föraren behöver göra något särskilt.

Etanol tillverkas idag till största delen av förnyelsebara produkter från livsmedelsindustrin som annars skulle slängas eller brännas upp. 

En Subaru med XFuel sänker fordonsskatten med 90%, vilket medför en besparing på 35-40.000 kr över 3 år beroende på Subarumodell. XFuel-paketet kostar 15 000 kr oavsett modell och utrustning.

Myter och sanningar om E85

Från och med 2021 går det att beställa sin nya Subaru med tillbehöret XFuel. Det man får då är en bil som kan köras på bensin eller etanolbränslet E85 och i vilket blandningsförhållande som helst av de två.

Egentligen är etanol som fordonsbränsle i sig inget nytt. Även om försäljningen tog fart först 2006 har etanolbaserade fordonsbränslen sålts under många olika namn sedan början av 1900-talet.

Men som alla etanolbränslen har E85 kommit att stå i skuggan av normalbränslet bensin. Här är några av de vanligaste frågorna och svaren om ett klimatsmart val som är enkelt att göra, och som dessutom lockar med skattelättnader.

Vad är egentligen E85?

Det är ett fordonsbränsle som till 85 procent består av etanol och resterande 15 procent bensin.

Vad är poängen med etanol?

Etanol är en alkoholprodukt som framställs genom jäsning av stärkelse som utvinns ur biomassa. Som sådan är etanol en förnybar resurs som ingår i det naturliga kretsloppet och inte bidrar till ökande mängder koldioxid i atmosfären när den förbränns.

Gör E85 någon nytta för miljön?

Ja. Eftersom E85 innehåller bensin är det inte helt klimatneutralt, men jämfört med fossila bränslen gör etanolen nytta. Och det har bara blivit bättre med tiden. Sedan E85 introducerades har de lagstadgade kraven på etanol till fordonsbränslen skärpts. 

Men råvarorna odlas väl på mark som man annars skulle ha odlat mat på?

Nja. Enligt Pål Börjesson visar forskning att det globalt sett är en relativt liten andel åkermark som används för produktion av fordonsbränsle, samt att andelen grödor som används till framställningen är minskande. Enligt honom har det inom EU satts ett mål att maximalt sju procent av all etanol i fordonsbränslen ska utvinnas ur grödor.

Är E85 skadligt för motorn?

Nej. Det är en gammal myt att E85 är ett opålitligt bränsle som skadar bilmotorer. Till att börja med är etanol en del av innehållet i den vanliga handelsbensin som bilar är konstruerade för. Sedan bränslet introducerades har kvalitetskraven på etanolbränslen dessutom höjts rejält och uppfyller en skärpt teknisk standard för renhet. Kvaliteten på bränslet är idag både högre och jämnare än det var alldeles i början och därmed mycket säkrare att tanka.

Förändras serviceintervallen?

Nej. Förutsatt att bilen sköts normalt, och service med oljebyte sker enligt rekommendation kommer varken driftsäkerhet eller slitage att påverkas av hur mycket en Subaru med XFuel körs på E85 eller någon annan handelsbensin. Därför är serviceintervallen desamma, med service var 1.500 mil. Även garantierna är oförändrade, med Subarus fabriksgaranti som gäller 3 år eller 10.000 mil.

Påverkas
bränsleförbrukningen?

Det gör den. Energiinnehållet i etanol är lägre än för bensin. Därför behöver en motor som körs på E85 en större mängd bränsle för att utföra samma arbete. Beroende på yttertemperatur kan förbrukningen av E85 därför vara omkring 30 procent högre, jämfört med om samma bil körs på enbart handelsbensin.

Finns det inga nackdelar?

Alla bränslen har sina för- och nackdelar jämfört med ett annat. När det gäller E85 har etanol andra brinnegenskaper än bensin och påverkas mer av yttertemperaturer. Ju kallare det blir desto svårare får en motor att tända på E85. Motorn behöver också längre tid på sig att nå drifttemperatur. Från omkring 7 plusgrader rekommenderas därför en högre inblandning av bensin.

Men är inte etanolen på väg att försvinna?

Tvärtom. Efterfrågan på fordonsetanol ökar kraftigt. Enligt statistik från branschorganisationen Drivmedel Sverige har försäljningen av E85 visserligen minskat sedan toppåret 2012, men etanol är fortfarande den viktigaste ingrediensen för att minska klimatavtrycket från transportsektorn.

Vanliga frågor om XFuel

Vad blir skatten när bilen är konverterad?

Outback: 965 kr/år 

Forester: 1086 kr/år 

Crosstrek: 1020 kr/år

Måste jag tanka E85?

Nej, det är valfritt. Bilen går lika bra på bensin som E85, eller en blandning av dessa bränslen.  

Ändras serviceintervallerna?

Nej, friservicen gäller som vanligt. 
1500 mil eller 1 år är intervallen på alla Outback, Forester och XV.

Vad är XFuel?

XFuel(uttalas CrossFuel) är ett av Subarus svar på en mer cirkulär hållning till drivmedel och emissioner. Vi drar vårt strå till stacken genom att erbjuda ett mer klimatsmart val för våra kunder. 

Vad innebär XFuel?

XFuel är en E85-anpassning som erbjuds kunder på alla OutbackForester och XV som beställs efter 1 april 2021.  

Kan jag konvertera min Subaru i efterhand till att gå på E85?

Nej tyvärr inte, bara nya bilar beställda efter 1 april 2021 kan konverteras. 

Hur vet jag om en Subaru går att tanka med E85?

På insidan av tanklocket sitter en dekal som berättar vilka bränslen som bilen kan köras på. 

Vad kostar tillvalet XFuel?

15 000kr oavsett modell och utrustning. 

Vad händer med skatten efter tre år?

Då en E85-konverterad bil varken får bonus eller malus så är skatten på bilen alltid den samma år 1-3 som år 4 och framåt. 

VÅRA BILAR

SAMMA HÖGA SÄKERHET.
FYRA OLIKA UTFÖRANDEN.

HITTA RÄTT MODELL FÖR DIG