Recalls

Omfattas din Subaru av någon säkerhetsuppdatering?
Ta reda på det nedan. Alla åtgärder är kostnadsfria!

Recall – Viktig information

Vårt mål är att tillverka säkra och kapabla bilar. Skulle det mot förmodan uppstå en anledning att återkalla din bil så tar vi vårt ansvar. Vår målsättning är att så snabbt som möjligt åtgärda din bil och få dig tillbaka på vägen igen.

Recall delas upp i två kategorier; säkerhets-recall och service-recall.

Säkerhets-recall är markerade med rött och bör åtgärdas snarast. Service-recall är markerade med orange och kan åtgärdas vid nästa verkstadsbesök. Recall markerade med grönt är redan åtgärdade.

Oberoende av åtgärd så utförs de av utbildade tekniker på din Subaru-verkstad, utan kostnad för dig som kund.

Hitta serviceverkstad

Recall – vad är det?

Ofta kan man läsa som rubrik i media att olika bilmärken återkallar sina bilar. Syftet med rubriken är givetvis att jaga läsare.

Vi som jobbar i branschen vet att det sällan är så dramatiskt. Ett recall för oss är inget negativt, dessa genomförs för att kunden i alla avseenden ska vara trygg med sin bil.

Ett recall kan dessutom komma många år efter att bilmodellen slutat tillverkas och är en åtgärd som görs för att säkerställa att bilen fungerar som den ska.

Varför recalls?

Recalls genomförs primärt av två anledningar:

1. Det ska vara tryggt att äga och använda sin bil.
2. Bilen ska uppfylla alla gällande lagkrav och förordningar.

Skulle det visa sig att det finns en säkerhetsmässig risk med bilen så kommer den att återkallas, eller om det mot förmodan skulle visa sig att någon komponent inte uppfyller gällande lagkrav så kommer bilen också att återkallas.

Vad händer om jag inte lämnar in min bil när den blivit återkallad?

Om du inte lämnar in din bil för åtgärd så kommer vi och våra auktoriserade verkstäder att fortsätta att kontakta dig tills vi har sett till att åtgärden är utförd, och bilen uppfyller alla krav.

Hur upptäcker fabriken att det finns ett behov?

Detta sker på flera olika sätt, dels genom att vi som importör kontinuerligt rapporterar fel och avvikelser som våra verkstäder upptäcker på bilar och dels genom att fabriken kontinuerligt analyserar redan tillverkade bilar som finns i trafik.

Samt att det även finns tillfällen då en underleverantör uppmärksammar fabriken på att någon tillverkad komponent inte uppfyller kraven.

Blir det fler eller färre recalls framöver?

Det är nära på omöjligt att svara på, fabriken arbetar konstant med att utveckla sina bilar och de har en vision att reducera antalet recalls.

Men det är inget självändamål utan om vi behöver återkalla bilar kommer vi göra det eftersom vi vet att det på sikt innebär att vi har en nöjdare kund.

Är det bara bilindustrin som är berörd?

Nej, alla branscher har ett ansvar att säkerställa att deras produkter är säkra och uppfyller gällande lagkrav.

Fördelen bilbranschen har jämfört med många andra branscher är att vi vet vem som äger våra bilar och att huvuddelen av bilägarna lämnar in sin bil på service regelbundet.

Andra branscher får till exempel söka sina kunder via annonser och anslag i butikerna.

Vad kan jag förvänta mig när jag lämnar in min bil för ett recall?

Du som kund kan förvänta dig ett professionellt bemötande, du kan vara säker på att den tekniker som kommer att ta hand om din bil är utbildad, har rätt verktyg och reservdelar.

Mörkar biltillverkaren och genomför recalls i smyg?

Vi mörkar inget, vi tror att recalls är ett av de starkaste exemplen på optimal kundvård. Vi utbildar även våra verkstäder i att alltid förklara för kunden vad vi gjort med bilen och varför detta var nödvändigt.

Mest ”pinsamma” recall ni varit med om?

Det var för några år sedan då det på en ny modell upptäcktes att det, enligt bilens kalender, var 31 dagar i november månad.

Efter en snabb insats från fabriken så tog de fram utrustning och ny mjukvara och vi kunde uppdatera alla berörda bilar innan de levererades till våra bilhallar.

Kostnad för tillverkaren?

Det primära för fabriken är inte att räkna kronor och ören utan det viktiga är att kunden ska kunna känna sig trygg och veta att om det uppstår en anledning att återkalla bilen så kommer detta att genomföras.

Stort och smått? Var går gränsen för att det ska bli recall?

Det finns ingen gräns i pengar, reperationstid eller var på bilen en viss del sitter monterad.

Utan det som styr är de regelverk som finns och fabrikens utvärderingar om felet kan leda till att bilägaren hamnar i en farlig situation.

Så sammanfattningsvis handlar recall om att ta ansvar och att bilägaren ska känna en trygghet med sin Subaru.

Vem skickar ut ett recall?

Själva processen styrs från Subaru Nordic, men det är både vi och våra återförsäljare som kan kontakta dig.

Hur många recall-brev skickar ni per år?

Det varierar från år till år beroende på om det kommer några nya recalls, men i genomsnitt så är det 10 000‑tals per år.