En dag ska bilen skrotas

I Sverige lever en bil i genomsnitt ca 17 år, innan det är dags för skrotning. Biltillverkare och bilimportörer lyder under ett producentansvar för uttjänta bilar, d.v.s. man har ett ansvar för att bilen, den dag den tjänat ut, ska tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

Producentansvaret föreskriver att den uttjänta bilen ska återvinnas till minst 95 procent.
Producentansvaret innebär också att uttjänta bilar ska tas emot kostnadsfritt i ett landsomfattande mottagningssystem.

Vad som gäller för producentansvaret kan du läsa mer om på mobilitysweden.se. Se också de informationsfoldrar som är framtagna, du finner dem längst ner på deras sida.

För närmaste mottagningsställe, se: bilretur.se

Bildesign för återvinning

Under utveckling av en ny Subaru arbetar våra tekniker redan från start med, dels att minska mängden avfall som uppstår vid fordonstillverkningen, dels att minska avfallsmängden ytterligare när bilen har tjänat ut. Detta främjar bevarandet av värdefulla material och energitillgångar.

Det är viktigt att ta hänsyn till dessa mål under utvecklingsfasen, och därmed måste alla designteam inom Subaru följa riktlinjerna "Bildesign för återvinning". Syftet med dessa riktlinjer är att stödja Subarus tekniker och leverantörer under produktutvecklingen, för att optimera återvinningspotentialen för nya Subaru produkter.

För att underlätta en effektiv återvinning försöker Subaru använda så få material som möjligt i varje del, och väljer helst material som kan återvinnas tillsammans.

Samtliga plast- och gummidetaljer är märkta enligt internationella standarder, för att de ska vara lätta att identifiera vid återvinning.

Glas och större plastkomponenter som stötfångarhöljen, spoilers och hjulhusens innerskärmar ska vara lätt urtagbara för att minimera den totala demonteringstiden för varje bil.

Vid produktion arbetar Subaru med att öka effektiviteten vid uttag av energi och råvaror, samt arbetar för att uppkomst av avfall och restprodukter minimeras. Det ska vara lätt att återvinna en Subaru på ett miljövänligt sätt. Olika vätskor som bränsle, motorolja och kylarvätska, måste kunna tappas ur fullständigt, vissa komponenter som måste tas ur bilen av miljö, hälso- eller säkerhetsskäl, som batterier, däck och oljefilter ska vara lättåtkomliga. Pyroteknisk utrustning som airbags måste också hanteras på ett säkert och miljövänligt sätt.

För mer information om återvinning, se: mobilitysweden.se