Halvledarbristen bromsar bilindustrin

OKTOBER 2021

Under 2021 introducerades ett nytt begrepp i det Svenska språkbruket: halvledarbrist. All industri vars produkter innehåller elektronik är påverkade. I nyheterna förefaller biltillverkarna dock vara särskilt drabbade med rapporter från många håll att fabriker runt om i världen drar ner på sin produktionstakt eller inför tillfälliga stopp. Varför är det så?

Vad är en halvledare?

Halvledare är ett material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers och att dess strömförande egenskaper kan förändras genom yttre påverkan. Kort sagt handlare det om ämnen vars egenskaper gör det effektivt att utnyttja elektriska strömmar som bärare av information för att kunna programmera funktioner I elektronisk utrustning. Exempel på halvledande ämnen är kisel och germanium i olika föreningar.

Vad används halvedare till?

Halvledande material är grundläggande i tillverkning av komponenter till elektronisk utrustning, som transistorer. Dessa utgör grunden i programmerbara “datachip”, eller integrerade kretsar. I ett modernt datachip kan det finnas miljontals transistorer på en kvadratcentimeter stor yta, och datachip förekommer i stort sett i allt som använder elektriska strömmar för att utföra ett specifikt arbete, från att få en lampa att blinka i ett särskilt intervall till att operera en kommunikationssatellit i omloppsbana runt Jorden.

Varför råder det brist på halvledare?

Det råder egentligen ingen brist på råmaterial. Det är istället en olycklig kombination av förändringar i efterfrågan, tillverkningskapacitet, modeller för lagerhållning och covid19-pandemin som har samverkat till att en brist på halvledarkomponenter har uppstått. Tillverkningen av halvledarkomponenter har såklart påverkats när personal har insjuknat eller lokala restriktioner – helt eller delvis – har hindrat dem från att ta sig till fabrikerna.

Begränsad tillverkningskapacitet är dock bara en bidragande orsak till rådande brist. När restriktioner som skulle begränsa smittspridningen i samhället infördes sänktes prognosen för efterfrågan på bilar kraftigt. Samtidigt ökade efterfrågan på elektronik som datorer, bildskärmar, servrar och telefoner kraftigt när fler människor började arbeta på distans.
Det innebar att biltillverkarna minskade på sina kommande ordrar av halvledarkomponenter medan tillverkare av annan elektronisk utrustning ökade sina volymer kraftigt.

Bilförsäljningen hölls dock uppe av att människor som inte arbetade på distans I föredrog egen bil före kollektivtrafik samt att allt fler planerade sina semestrar med resmål som kunde nås med egen bil snarare än att flyga någonstans.
Det bidrog till att lagren med komponenter till nya bilar sinade snabbare än branschen hade räknat med och när det kom till just halvledarkomponenter hade elektronikbranschen redan säkrat tillgången till den volym av halvledarkomponenter som var möjlig att tilldela, och fordonsbranschen fick ställa sig på kö.

Hur påverkas fordonsbranschen?

Bristen är ett globalt problem och påverkar alla som är beroende av elektroniska komponenter i sin tillverkning. Just bilar innehåller enorma mängder elektronik och är extra känsliga för tillgång på elektroniska komponenter.

Många biltillverkare har dragit ner på sin tillverkningstakt och infört tillfälliga produktionsstopp på grund av det saknas komponenter, eller snarare möjlighet att beställa tillräckliga volymer för att producera tillräckligt många bilar för att möta efterfrågan på nya bilar.

Hur länge kommer det att råda brist på halvledare?

På många håll har produktionen av halvledarkomponenter gått på maximal kapacitet en tid, samtidigt som orderstocken hos tillverkarna är enorm. Enligt rapporter från tillverkarna var tidigare prognos att marknaden skulle ha normaliserats under tredje kvartalet 2021.

Det förlängdes till fjärde kvartalet och sedan dess har ytterligare utbrott av covid19 I sydostasien föranlett införande av restriktioner i flera länder där storskalig tillverkning av halvledarkomponenter sker. Som det ser ut nu kan det innebära fortsatt begränsad tillgång på halvledare en bit in i 2022.

Hur påverkas jag som bilköpare?

Halvledarbristen har ingen direkt effekt på produkter eller tillverkningskvalitet. Bilarna är desamma som tidigare. Innan tillgången på halvledarkomponenter har normaliserats kan leveranstiderna på nya bilar dock bli längre än vad vi har vant oss vid.

Vad är en halvledare?

Halvledare är ett material vars elektriska ledningsförmåga ligger mellan ledares och isolatorers och att dess strömförande egenskaper kan förändras genom yttre påverkan. Kort sagt handlare det om ämnen vars egenskaper gör det effektivt att utnyttja elektriska strömmar som bärare av information för att kunna programmera funktioner I elektronisk utrustning. Exempel på halvledande ämnen är kisel och germanium i olika föreningar.

Vad används halvedare till?

Halvledande material är grundläggande i tillverkning av komponenter till elektronisk utrustning, som transistorer. Dessa utgör grunden i programmerbara “datachip”, eller integrerade kretsar. I ett modernt datachip kan det finnas miljontals transistorer på en kvadratcentimeter stor yta, och datachip förekommer i stort sett i allt som använder elektriska strömmar för att utföra ett specifikt arbete, från att få en lampa att blinka i ett särskilt intervall till att operera en kommunikationssatellit i omloppsbana runt Jorden.

Varför råder det brist på halvledare?

Det råder egentligen ingen brist på råmaterial. Det är istället en olycklig kombination av förändringar i efterfrågan, tillverkningskapacitet, modeller för lagerhållning och covid19-pandemin som har samverkat till att en brist på halvledarkomponenter har uppstått. Tillverkningen av halvledarkomponenter har såklart påverkats när personal har insjuknat eller lokala restriktioner – helt eller delvis – har hindrat dem från att ta sig till fabrikerna.

Begränsad tillverkningskapacitet är dock bara en bidragande orsak till rådande brist. När restriktioner som skulle begränsa smittspridningen i samhället infördes sänktes prognosen för efterfrågan på bilar kraftigt. Samtidigt ökade efterfrågan på elektronik som datorer, bildskärmar, servrar och telefoner kraftigt när fler människor började arbeta på distans.
Det innebar att biltillverkarna minskade på sina kommande ordrar av halvledarkomponenter medan tillverkare av annan elektronisk utrustning ökade sina volymer kraftigt.

Bilförsäljningen hölls dock uppe av att människor som inte arbetade på distans I föredrog egen bil före kollektivtrafik samt att allt fler planerade sina semestrar med resmål som kunde nås med egen bil snarare än att flyga någonstans.
Det bidrog till att lagren med komponenter till nya bilar sinade snabbare än branschen hade räknat med och när det kom till just halvledarkomponenter hade elektronikbranschen redan säkrat tillgången till den volym av halvledarkomponenter som var möjlig att tilldela, och fordonsbranschen fick ställa sig på kö.

Hur påverkas fordonsbranschen?

Bristen är ett globalt problem och påverkar alla som är beroende av elektroniska komponenter i sin tillverkning. Just bilar innehåller enorma mängder elektronik och är extra känsliga för tillgång på elektroniska komponenter.

Många biltillverkare har dragit ner på sin tillverkningstakt och infört tillfälliga produktionsstopp på grund av det saknas komponenter, eller snarare möjlighet att beställa tillräckliga volymer för att producera tillräckligt många bilar för att möta efterfrågan på nya bilar.

Hur länge kommer det att råda brist på halvledare?

På många håll har produktionen av halvledarkomponenter gått på maximal kapacitet en tid, samtidigt som orderstocken hos tillverkarna är enorm. Enligt rapporter från tillverkarna var tidigare prognos att marknaden skulle ha normaliserats under tredje kvartalet 2021.

Det förlängdes till fjärde kvartalet och sedan dess har ytterligare utbrott av covid19 I sydostasien föranlett införande av restriktioner i flera länder där storskalig tillverkning av halvledarkomponenter sker. Som det ser ut nu kan det innebära fortsatt begränsad tillgång på halvledare en bit in i 2022.

Hur påverkas jag som bilköpare?

Halvledarbristen har ingen direkt effekt på produkter eller tillverkningskvalitet. Bilarna är desamma som tidigare. Innan tillgången på halvledarkomponenter har normaliserats kan leveranstiderna på nya bilar dock bli längre än vad vi har vant oss vid.