Däcktrycks­övervakning ger extra säkerhet

I början av 2014 klubbades ett EU-direktiv som säger att alla nya personbilar som säljs i Europa måste ha ett system för däcktrycksövervakning.

TPMS (Tyre pressure monitoring system) är ett system som övervakar däcktrycket i varje hjul och talar om för föraren när något är fel. Rätt däcktryck är viktigt av många anledningar. Den primära anledningen är naturligtvis din säkerhet. Men rätt tryck bidrar också till lägre bränsleförbrukning, lägre däckslitage och bättre komfort.

I samband med däckbyte utrustas sedan oktober 2016 originalvinterdäcken på varje ny Subaru med ventiler som möjliggör däcktrycksövervakning.

Direkt däcktrycksövervakning

Subarus bilar är utrustade med det som kallas direkt däcktrycksövervakning. Via en sensor som sitter monterad i däcket mäts hjulets lufttryck och temperatur. Sensorn skickar uppgifter till centralenheten som analyserar om föraren behöver varskos. Om avvikelser i tryckvärdena noteras varnas föraren genom en gul varningslampa på instrumentpanelen.

Sensorn ger extra säkerhet när du kör. Förutom plötsligt luftläckage kan systemet även upptäcka smygande och långvarigt läckage som annars kan vara svårt att märka. I Sverige ska hjulen skiftas minst två gånger om året. Subarus originalvinterdäck har så kallade kloningsventiler som aktiveras automatiskt redan efter en kort körsträcka.

På det sättet behöver du som bilägare inte ta bilen till en Subaru-verkstad för att aktivera däcktrycksövervakningen. Det räcker med några kilometers körning för att systemet ska registrera de nya däcken.

Kloningbara ventiler

System som installerats i årsmodellerna 2014 och 2015 kräver fortfarande omprogrammering på Subaru-verkstad i samband med däckbyte. Det är dock fullt möjligt att i efterhand installera kloningbara ventiler på nämnda modeller.