Vetenskapligt bevisat
smart val

TEXT&FOTO: MARKO MÄKINEN
MAJ 2019

Vid köp av ny bil vinner ofta känslan över förnuftet, men inte i det här fallet. Skogsentreprenör Olli Isotupa fastnade för Subaru Forester efter ett examensarbete för Åbo yrkeshögskola.

Olli Isotupa började arbeta som entreprenör inom skogsbranschen 2014 och behövde en ny bil för både arbete och fritid. Han letade efter en bil som lämpar sig för olika typer av arbeten, har goda terrängegenskaper och är komfortabel vid landsvägskörning.

Även högklassig kapacitet för persontransporter var en fördel, eftersom Isotupa tidvis även transporterar framstående utländska besökare till fabriken eller den finländska skogen. Isotupa gav sin vän Santeri Saarinen i uppdrag att utarbeta en vetenskaplig urvalsmetod, som också gjorde ett examensarbete i ämnet vid Åbo Yrkeshögskola.

Vännerna begränsade bilalternativen till bilmodeller i SUVklassen, eftersom en skåpbil inte var aktuell med tanke på persontransporterna och en specifik terrängbil hade varit för begränsande avseende entreprenörens behov.

Forester vann i jämförelsen Isotupa berättar att alternativen bestod av sex bilmodeller. Honda CR-V, Mitsubishi Outlander, Nissan X-Trail, Subaru Forester, Toyota RAV4 och Volkswagen Tiquan togs med i jämförelsen. Fyrhjulsdrift och dieselmotor var absoluta krav.

Isotupa och Saarinen bestämde sig för att jämföra olika bilmodellers egenskaper med hjälp av en nyttovärdesanalys, där bilarnas samtliga egenskaper jämfördes sinsemellan. Isotupa poängsatte varje jämförelsepunkt på en skala från -8 till +8, baserat på hur mycket han värderade vardera egenskap.

Egenskaperna som jämfördes var bland annat markfrigång, bränsleförbrukning, pris, servicekostnader, maxeffekt och svängradie. I jämförelsens slutskede undersöktes även de inkluderade bilmodellernas nedslagsprocent vid bilbesiktningar, försäljningsstatistik samt olika finansieringsalternativ.

Bland de slutliga sex modellerna letade de efter det bästa alternativet för Uusitalo. – Jag tilldelade varje egenskap i jämförelsen ett eget värde. Alla värderar olika kriterier på olika sätt. I mitt arbete med skogsägarna är det viktigt att jag förstår att människors kriterier fokuseras på olika sätt, såsom inkomsten från fällning, landskapet, naturskyddet eller till och med viltet, så att jag kan styra skogsskötseln i den riktning som ger största möjliga nytta för dem.

– I jämförelseprocessen räknade vi samman poängen efter prioritet och fick ett slutresultat där Subaru blev en överlägsen vinnare framför Mitsubishi och Honda. Isotupa berättar att de vid en jämförelse av resultaten även använde jämförelsemetoden AHP, en analytisk hierarkiprocess utvecklad vid Joensuu universitet, som gav samma resultat.

– Subaru Forester vann även i denna metod. Några andra bilmärken bytte plats sinsemellan i AHP:n.

 

 

"I jämförelseprocessen räknade vi ihop de sammanlagda poängen i prioritetsordning och fick ett slutresultat där Subaru blev en tydlig vinnare."

 

 

Går sin egen väg

Isotupa medger att om han troligen hade valt Mitsubishi, Volkswagen eller Subaru om han hade gått på sin egen känsla och uppfattning.

– Jag kände inte till Subaru alls från tidigare, men i slutresultatet var Subaru helt klart en vinnare, och jag anser att Forester är det bästa alternativet för professionella inom skogsbranschen. Det var bra att vi gjorde arbetet, som påvisade att Subaru var en tydlig vinnare för en entreprenör som jag.

Santeri Saarinens examensarbete blev färdigt 2015, varefter Isotupa som bor i Nådendal i Egentliga Finland styrde kosan till Levonrannan Autoliike i Tammerfors och köpte sin första Subaru Forester. Tre år senare har Forestern redan bytts ut mot en ny årsmodell. Med sin nuvarande bil har Isotupa kört knappt 10 000 kilometer.

Nyttovärdesanalysen talar sanning

Examensarbetet utsåg Subaru Forester till vinnare. Var slutresultatet rätt?

– Ja. Jag går min egen väg, precis som Subarun. Jag har en magisterexamen i skogsvetenskap från Joensuu universitet och en lång internationell yrkeskarriär inom tropisk skogsekonomi i Syd- och Centralamerika. Utöver att tillhandahålla experttjänster, anordna utbildningar och utföra konsultuppdrag arbetar jag huvudsakligen som skogsarbetare – planterar och gallrar.

– I Forestern åker såväl viktiga kunder som skogshuggarens arbetsverktyg, aktersnurra, fiskespön och under fågeljakten på hösten även vapen och hunden – allt får plats utan problem. Isotupa säger att det viktigaste för honom var hur de olika alternativen jämfördes.

– Jag anser att nyttovärdesanalysen var kärnan i hela undersökningen. Beräkningsmetoderna med prioritetsvärden säger sanningen och lyfter alltid fram någon som vinnare. Jag blev bekant med nyttovärdesanalysen under mina universitetsstudier, och mindes att den kunde lämpa sig väl för alternativen vid val av bil.

– Jag har utfört intervallservice av Forestern i tid och bytt torkarblad ett par gånger, det är allt. Utöver driftsäkerheten är Foresterns funktionalitet en mycket viktig egenskap för mig, påminner Isotupa.