All säkerhet SOM standard

All säkerhet som standard. Det inkluderar bland mycket annat den elektroniska förarassistent som hjälper föraren att upptäcka och varna för fara och som i en nödsituation kan ingripa för att undvika kollision med fasta och rörliga objekt, inklusive människor och djur. De flesta funktioner är bekanta. Några är helt nya.

Road Sign Assist (RSA): Trafikskyltavläsning med hastighetsvarnare.

Subaru Safety Sense hjälper dig att alltid ha full koll på vilken hastighetsgräns som gäller. Systemets vidvinkelkamera ser vägskyltar och presenterar den senaste hastighetsskylt som passerats genom att visa en bild på den intill bilens hastighetsmätare. Om hastigheten överstiger den högst tillåtna lyser skylten helröd. Skulle du missa den informationen hjälper Subaru Safety Sense dig med en ljudsignal som talar om att hastigheten fortfarande överstiger gällande gräns.

Lane Departure Alert (LDA): Filhållningsassistent

Subaru Safety Sense hjälper dig att hålla bilen i rätt körfält. Systemet scannar vägen med sin vidvinkelkamera och identifierar den fil du har valt genom att den ser både målade linjer på körbanan och dess fysiska gränser som trottoarer eller ytterkanter. Skulle du oavsiktligt vingla mot vägkanten eller ett angränsande körfält avges en ljudsignal som varning. Skulle det behövas kan systemet också ingripa genom att styra bilen tillbaka i rätt fil och den riktning du har valt.

Lane Tracing Assist (LTA): Filcentreringsassistent

Subaru Safety Sense hjälper dig att hålla bilen mitt i körfältet. Genom att läsa av målade markeringar i vägbanan med sin vidvinkelkamera och ge små rattrimpulser via servostyrningen ser systemet vilken fil du har valt och kan hjälpa dig att följa vägen genom att aktivt hålla bilen centrerad i körfältets mitt. Systemet har även ett logiskt minne. Skulle markeringarna på vägbanan bli otydliga minns det hur vägen såg ut tidigare och kan räkna ut var körfältet fortsätter.

Pre Collision System (PCS): Autobroms

Subaru Safety Sense är en ständigt vaksam andrepilot som ser allt som händer i trafiken och upptäcker hinder du själv kanske har missar. Om systemet upptäcker ett hinder och bedömer att det finns en risk för kollision avger det en först ljudsignal som varnar dig i god tid. Skulle du inte hinna agera i tid och systemet bedömmer att det finns en risk för kollision, aktiveras bromsarna automatiskt för att sänka hastigheten och vid behov stoppa bilen helt.

Dynamic Radar Cruise Control (DRC): Adaptiv farthållare.

Subaru Safety Sense hjälper dig att hålla jämn och komfortabel hastighet samtidigt som den automatiskt håller ett förinställt säkertsavstånd till all framförvarande trafik. Kommer du ikapp ett långsammare fordon bromsas hastigheten mjukt och komfortabelt till dess det förinställda avståndet har nåtts. Systemet har även koll på flera fordon samtidigt. Om fordonet framför dig går in i högerfil och det finns ytterligare ett framför, beräknas hastighet och avstånd för båda samtidigt. På så vis anpassas accelerationen för att undvika onödigt hård inbromsning innan nästa fordon hunnits ikapp. På samma vis ser systemet även långsammare fordon i filerna intill. Om ett annat fordon är på väg att byta till samma fil som du kör i, eller om du själv byter till en långsammare fil, anpassas hastigheten till det andra fordonet automatiskt och i god tid för att undvika hård inbromsning

Emergency Driving Stop System (EDSS): Automatisk nödbroms

Subaru Safety Sense tar hand om sin förare och alla som befinner sig i och utanför bilen. Genom en kamera i kupén kan systemet upptäcka om föraren brister i uppmärksamhet eller plötsligt blir oförmögen att fortsätta köra. Skulle det ske försöker systemet att få föraren uppmärksam genom att först avge en ljudsignal. Om föraren fortfarande inte reagerar ljuder en kraftigare varningssignal. Skulle det inte räcka aktiveras bilens varningsblinkers samtidigt som bilen automatiskt saktar in till dess bilen står helt stilla.

Proactive Driving Assist (PDA): Intelligent förarassistans

Subaru Safety Sense hjälper dig att hitta det optimala spårvalet. Systemet läser av vägen i förhållande till bilens position och mäter avstånden till framförvarande fordon och oskyddade trafikanter. Är du på väg att passera fotgängare som går på var sin sida i en smal passage kan det ge styrimpulser via ratten så att du får en kurs på säkrast möjliga avstånd till fotgängarna. Systemet hjälper även till att aktivt anpassa hastigheten till framförvarande fordon – men också efter hur vägen svänger – så att jämnast möjliga hastighet kan hållas i alla tänkbara situationer genom att undvika hårda och plötsliga inbromsningar.

Safe Exit Assist (SEA): Döda vinkeln-detektor med cyklistvarning

Subaru Safety Sense hjälper dig att skydda oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Bland annat har ”döda vinkel-varnaren” en funktion vilken upptäcker cyklister som närmar sig snabbt bakifrån och varnar dig för att öppna förardörren. Varningen sker i två steg. I det första tänds döda vinkel varnaren i ytterbackbackspegeln. Skulle du hinna dra i dörrhandtaget för att öppna dörren intensifieras varningen genom att en ljudsignal avges samtidigt som dödavinkel-varnaren börjar blinka.