Holländska handtaget ökar säkerheten i trafiken

TEXT&FOTO: MARKO MÄKINEN

 

I det holländska handtaget öppnas bildörren med den hand som sitter längst bort från dörren. På det sättet blir det lättare att kika över axeln för att kontrollera ifall det samtidigt kommer en cyklist, motorcyklist eller en annan bil bakifrån.

Vid tät stadstrafik parkeras bilen ofta utmed gatan. Man måste alltid vara uppmärksam när man stiger ut ur bilen, eftersom både fordon och andra trafikanter som cyklister och motorcyklister kan vara på väg att passera bilen. Dörren får inte öppnas vårdslöst. Att stiga ut ur en parkerad bil kan medföra farosituationer, t.ex. om bildörren öppnas direkt framför en passerande motorcyklist eller cyklist. Subaru Nordic uppmuntrar användning av det så kallade holländska handtaget, som är ett säkert sätt att öppna dörren då du ska gå ur bilen.

Blicken bakåtriktad med hjälp av handtaget

Det holländska handtaget ”Dutch Reach” är ett bra sätt att öppna bildörren säkert. Det innebär att både förare och passagerare använder dörröppnaren med den hand som är längst bort från dörren – föraren med höger hand och passageraren i framsätet med vänster hand. Samma logik gäller även för passagerare i baksätet. På det sättet måste den som öppnar dörren rikta blicken snett bakåt och mot dörren, och ser därmed lättare över axeln ifall en bil eller till exempel en cyklist eller motorcyklist närmar sig.

I Holland lärs handtaget ut redan i barndomen

Namnet holländska handtaget har sitt ursprung i att holländarna redan i barndomen får lära sig att öppna bildörren på detta sätt. Det lärs ut av barnens föräldrar och skolan, och är även ett obligatoriskt moment vid körprovet. För cyklisternas del utgör en bildörr som öppnas framför dem en stor säkerhetsrisk. Dock måste även cyklister och motorcyklister själva vara vakna och hålla ett säkert avstånd framförallt till bilar som parkerar vid vägen.