Nu övervakar EyeSight ännu effektivare och mångsidigare

TEXT: MARKO MÄKINEN FOTO: STEFAN BOMAN & SUBARU
SEPTEMBER 2019

Den senaste generationen av eyesight innefattar nya avancerade funktioner. Det nyaste systemet används i alla subaru-modeller av modellår 2018 som är utrustade med EyeSight.

Kamerorna i Subarus EyeSight-system observerar vägen på samma sätt som ett ögonpar. Systemets två stereokameror är försedda med en utmärkt bildigenkänning och ger en tredimensionell färgbild.

Med hjälp av bilderna från de båda kamerorna identifierar systemet former, hastigheter och avstånd, och förutom bilar identifierar det också andra trafikanter och eventuella hinder. EyeSight-systemet utnyttjar tekniker av två olika slag: en förarassisterande teknik hjälper föraren att observera vägen och en olycksförebyggande teknik strävar efter att förhindra att olyckor inträffar.

I EyeSight-systemet ingår tre olika säkerhetshöjande funktioner och en rad olika varningar och indikeringar. I det följande beskrivs de olika systemens funktionsprinciper.

Varning före inbromsning

När EyeSights nödbromsningssystem upptäcker en risk för kollision med en bil eller något annat objekt framför bilen, varnas föraren av den kollisionsförhindrande nödbromsningsfunktionen genom en ljudsignal och en varningslampa på mätarpanelen. Systemet använder bromsarna automatiskt för att minska kollisionskraften eller, beroende på möjlighet, för att förhindra kollision, samt assisterar föraren.

Visuella och akustiska varningar aktiveras omedelbart när systemet upptäcker en kollisionsrisk. Om föraren inte reagerar tillräckligt snabbt för att förhindra en kollision, bromsar systemet automatiskt men mjukt. Om föraren trots systemets varningar och bistånd inte gör något för att förhindra en kollision, stoppar systemet bilen automatiskt. Man ska vara medveten om att systemet fungerar upp till cirka 50 km/h. Svåra körförhållanden kan påverka EyeSightsystemets funktion.

När EyeSight upptäcker olika objekt framför bilen, begränsar systemet automatiskt motoreffekten för att förhindra oavsiktlig acceleration. Om det finns ett hinder framför bilen och föraren av ouppmärksamhet trycker ned gaspedalen eller i stället för backväxeln väljer ett framåtkörningsläge, upptäcker EyeSight felet, kontrollerar gaspådraget och förhindrar samtidigt eventuella skador och/eller en kollision.

Adaptiv farthållare

En adaptiv farthållare som anpassar hastigheten efter körsituationen är standardutrustning i alla Subaru-modeller med EyeSight. Precis som namnet anger anpassar sig den adaptiva farthållaren, till Nu övervakar EyeSight ännu effektivare och mångsidigare skillnad mot en traditionell farthållare, efter den rådande trafiksituationen.

När systemet upptäcker en framförvarande bil, justerar den adaptiva farthållaren hastigheten, avståndet och hastighetsskillnaden så att avståndet till framförvarande bil bibehålls vid förinställt värde. Systemet styr motorn, växellådan och bromsarna så att hastigheten hålls på en för trafikflödet lämplig nivå, mellan 0 och 180 km/h.

Den adaptiva farthållaren är konstruerad för anpassning till körsituationer på motorväg, landsväg och liknande typer av vägar, upptäcker en framförvarande bil och dess bromsljus och hjälper till att bibehålla hastigheten så att den överensstämmer med trafikflödet.

Assistanssystemet är en hjälp för föraren, framför allt vid långresor. Man måste vara medveten om att den adaptiva farthållaren inte är tillgänglig om EyeSight är ur funktion. EyeSight varnar föraren med visuella varningslampor och akustiska ljudsignaler i följande situationer: om fordonet börjar svänga fram och åter i hastigheter över 60 km/h, om fordonet lämnar körfältet utan aktiverad blinker i hastigheter över 50 km/h, och om ett framförvarande fordon startar utan att föraren uppmärksammar det.

EyeSight hjälper till att eliminera uttröttad och otrygg körning genom att avge olika ljudsignaler och visuella indikeringar till föraren. Uppmärksamhetstillståndslarmet aktiveras om fordonet börjar svänga fram och åter i hastigheter över 60 km/h.

Om fordonet lämnar körfältet utan aktiverad blinker i hastigheter på 50 km/h eller mer, varnar körfältshjälpsystemet med ljudsignal och blinkande varningslampa. Om fordonet framför börjar röra sig och det egna fordonet står stilla, uppmärksammar systemet föraren på detta.

En ny funktion: filhållningshjälp

Den nyaste funktionen i EyeSightsystemet är filhållningshjälpen, som finns tillgänglig i alla EyeSight-utrustade Subaru-modeller av modellår 2018. Den nya funktionen har utvecklats för att hjälpa föraren och låta honom/henne slappna av, framför allt på långresor.

Med hjälp av en stereokamera observerar EyeSights filhållningshjälp filmarkeringarna på motorvägar, landsvägar och andra vägar med filmarkeringar, och upptäcker om bilen börjar driva ur den markerade filen.

Funktionen förhindrar att man lämnar filen genom att assistera användningen av ratten i hastigheter på 65 km/h eller mer.

FYRA MODELLER.
EN FÖR DIG.

Hitta rätt modell