Så undviker du en viltolycka

Totalt sker det nästan 60 000 (58 579 under 2016) rapporterade viltolyckor varje år i Sverige, vilket innebär att i genomsnitt sker en viltolycka var femtonde minut någonstans på våra svenska vägar. Genom att sänka hastigheten, öka uppmärksamheten och vara ute i god tid kan du minska risken att drabbas av en viltolycka.

På Nationella Viltolycksrådet är man medveten om att viltolyckorna ökar. Två bidragande orsaker tros vara biltätheten och att viltstammarna växer sig starka, inte minst vildsvin och rådjur i stadsnära miljöer.

Allra vanligast är att man krockar med ett rådjur eller ett vildsvin som räknas som flockdjur och därmed lever i grupp. Nästan 35 % av alla viltolyckor sker i de tre storstadslänen där trafiken är tätare och mer intensiv än i resten av landet.

– Det är oroande att viltolyckorna är så många. Det skapar lidande för både djur och människor och kostar samtidigt samhället stora summor, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet, som har regeringens uppdrag att organisera en nationell viltolycksorganisation och eftersök av trafikskadat vilt.

Totalt är lite drygt femtusen jägare kontrakterade inom organisationen som genomför eftersök sju dagar i veckan, 365 dagar om året, så fort en viltolycka rapporteras..

De flesta viltolyckor rapporteras

Tack vare god mobiltäckning rapporteras majoriteten av alla viltolyckor till polisen. Mörkertalet är svårt att uppskatta, men polisen tror att det kan röra sig om mellan tio och tjugofem procent av alla viltolyckor som aldrig kommer till myndighetens kännedom.

– Det kan vara kriminella element som inte vill ha kontakt med polisen, förare utan körkort eller oskattade bilar som man absolut inte vill att polisen uppmärksammar, säger Lars-Erik Nilsson.

Dessutom finns det utländska bilister som saknar kunskap kring vad man bör göra i händelse av en viltolycka och lastbilschaufförer som inte märker att de kör på ett djur.

– En kunskap som förhoppningsvis leder till sänkt hastighet, säger Lars-Erik Nilsson på Nationella Viltolycksrådet.

SÅ GÖR DU VID EN VILTOLYCKA:

STANNA BILEN PÅ ETT SÄKERT SÄTT
(med varningsblinkers påslagen) och placera ut varningstriangeln 100-150 meter bakom bilen för att undvika fler olyckor.

VAR FÖRSIKTIG NÄR DU RÖR DIG PÅ VÄGBANAN
eller i anslutning till vägen och använd reflexväst om du har en sådan.

RING POLISEN OCH ANMÄL OLYCKAN MARKERA UT OLYCKSPLATSEN,
alltså var du senast såg djuret du kört på för att en eftersöksjägare ska kunna ta upp spåret. Har du inget speciellt reflexband så går det lika bra med en bit tyg eller en gammal t-shirt.

Var försiktig med att röra dig i området närmast olycksplatsen om du kört på ett vildsvin, varg, björn eller lo.

Sätt i så fall ut markeringsbandet 100 meter från olycksplatsen och meddela polisen hur du gjort. Ge dig inte på att avliva ett skadat djur om du inte har kunskap och utrustning med dig.

viltolycka.se

TIPS:

Om du inte vet var du är och saknar internet- eller GPS-signal kan du nollställa bilens trippmätare och köra till en plats där du känner igen dig. Då kan du enkelt rapportera in din aktuella position och säga att olyckan skedde x antal kilometer utanför A samhälle i riktning mot B.