Dygnet-runt-beredskap för din och min trygghet

OKTOBER 2022
TEXT & FOTO: NIKLAS KÄMPARGÅRD

Utöver ett omfattande arbete med att sprida sjösäkerhet och föreslå förbättringsåtgärder inom sjöräddningsområdet bemannar Sjöräddningssällskapet 74 olika räddningsstationer runt om Sverige med beredskap för att inleda en skarp räddningsinsats så fort någon hamnar i sjönöd.

Ända sedan starten 1907 har Sjöräddningssällskapet (SSRS) haft en viktig roll för att skapa trygghet för den som arbetar eller spenderar sin fritid på vatten. Dygnet runt, året runt står frivilliga sjöräddare: elektriker, kockar, snickare och banktjänstemän (du har säkert sett annonserna där Sjöräddningssällskapet presenterar sina medarbetare i olika dagstidningar) i ständig beredskap för att komma dig eller mig till undsättning.

Utöver 1 400 skarpa larm om året (2021) assisterar också SSRS regioner och kommunala räddningstjänster med sjuktransporter. Dessutom undsätter Sjöräddningssällskapet flera tusen medlemmar (4 702 medlemsärenden under 2021) då dessa erbjuds kostnadsfri assistans vid oförutsedda händelser som exempelvis bränslestopp, grundstötning eller ett motor- eller propellerhaveri.

– Vi är måna om att snabbt komma våra medlemmar till undsättning även i situationer som initialt inte uppfattas som allvarliga, men som lätt kan utvecklas till en sådan om besättningen inte får hjälp i tid, säger Emma Valham på Sjöräddningssällskapet.

Exempelvis kan en drivande båt utan fungerade motor driva in i en vältrafikerad farled eller kastas upp på land.

Precis som Fjällräddningen samverkar Sjöräddningssällskapet med en rad olika myndigheter och organisationer med syfte att förbättra sjösäkerheten (Fjällräddningen har samma uppdrag i fjällvärlden) och jobbar både preventivt och med skarpa livräddande insatser.

Av samtliga sjöräddningsuppdrag som utförs på svenska farvatten är Sjöräddningssällskapet behjälpliga på omkring 90 procent. Resterande 10 procent ligger antingen så långt ut till havs att det är opraktiskt att nå dit med en räddningsbåt eller så bedrivs insatsen helt och hållet helikopterbaserat.

Ända sedan starten har Sjöräddningssällskapet haft en viktig roll i olika sjösäkerhetsfrågor och numera finns ett omfattande samarbete mellan Sverige, Danmark, Norge, Finland, Åland och Estland, vilket innebär att alla medlemmar har samma möjlighet till undsättning oavsett om man seglar på svenska, norska, danska, finska eller estniska vatten.

Sjöräddningssällskapet bedriver ett intensivt informationsarbete i skolan där lågstadielärare (F–3) uppmuntras att initiera livsviktiga lektioner i bad- och isvett för att ge barnen en naturlig relation till vatten och skapa trygghet i olika bad- och vattensituationer.

Dessutom besöker aktiva sjöräddare olika skolor för att berätta om Sjöräddningssällskapets arbete och hur man kan tänka för att minimera riskerna i olika vattenmiljöer. Oavsett om du är båtmänniska eller inte så är ett medlemskap i Sjöräddningssällskapet viktigt för att befästa organisationens möjligheter att verka för en säkrare vattenmiljö och livräddande insatser.

Sjöräddningssällskapet är rakt igenom en ideell förening med en liten administration som gemensamt bemannar 74 räddningsstationer och 260 räddningsenheter. Besättningen består av 2 400 frivilliga sjöräddare som alla, på sin fritid, hjälper till att behålla Sveriges havs- och sjöberedskap helt utan bidrag från staten.

Istället finansieras verksamheten med hjälp av donationer och medlemsavgifter från drygt 143 000 medlemmar.

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET (SSRS)

Utöver ett stödjande medlemskap, du behöver alltså inte ens ha en egen båt, kan du välja att bli en aktiv sjöräddare och engagera dig ideellt. Bästa tipset är att kontakta din närmaste räddningsstation eller söka kontakt med SSRS via hemsidan.

Efter att ha genomgått en inledande intervju, om allt fortfarande känns bra, erbjuds du en extra resursplats på stationen och kan beroende av tid och engagemang utvecklas till en aktiv sjöräddare, med fantastiska utbildningsmöjligheter.

Exempelvis kan du utbilda dig inom sjukvård, navigation, kommunikation och en lång rad olika befattningar. Sjöräddningssällskapet är verksamma längs hela den svenska kusten och i sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren, Mälaren, Helgasjön, Bolmen, Storsjön, Siljan, Runn och Barken.

Vid en skarp sjöräddningsinsats samarbetar Sjöräddningssällskapet bland annat med Sjöfartsverket som har det juridiska ansvaret för det svenska sjö- och sjöräddningsområdet, SOS Alarm, Kustbevakningen, Sjöpolisen och den kommunala räddningstjänsten.

Vill du veta mer om Sjöräddningssällskapet kan du hitta all information du behöver på www.sjoraddning.se