Vad är nytt i EyeSight generation 4?

► Stereokameran har placerats närmare rutan för att förhindra att man kommer åt och skadar linsen.

► Kameran ser i nästan dubbelt så vid vinkel, vilket gör att systemet upptäcker hinder tidigare och kan reagera ännu snabbare. Nu klarar EyeSight även att identifiera och bromsa för en fotgängare som är på väg att korsa vägen vid högersväng i korsning.

► Området vid kameran är uppvärmt för att förhindra imma.

► Kamerorna har högre upplösning för mer exakt identifikation av hinder.

► Varningen med ljud och ljus när man oavsiktligt lämnar körfältet är ersatt med vibrationer i ratten för mer påtaglig feed-back.

► Filhållningsassistansen har centreringsfunktion som håller bilen mitt i filen.

► Systemet kan följa framförvarande bil längs kurviga vägar även när väglinjerna är otydliga.

► Elektronisk bromskraftsförstärkare ser till att ge maximal bromsverkan när ett hinder kommer från sidan.

► Autobromsfunktion, även när man backar.

► EyeSight har skyltigenkänning och kan automatiskt hålla hastigheten inom tillåtna gränser.

► Automatisk undanstyrning gör att bilen själv styr bort från hinder om det är ledigt i annan körbara framför.

► Systemet kan identifiera träd, gräs och stenar och styr tillbaka även om vägmarkering saknas.

► Det adaptiva helljuset skärmar av den yta mötande fordon befinner sig i och fortsätter belysa den lediga körbanan framför fordonet.

► Hastighetsbegränsning det är möjligt att begränsa bilens högsta hastighet efter önskemål och gällande regler.

► Subaru Global Platform (SGP) den vridstyva SGP har fler kanaler för att absorbera krockvåld.

► En kamera inne i bilen håller koll på förarens ögonrörelser och varnar om hen tenderar att somna eller inte håller ögonen på vägen. Systemet identifierar upp till fem förare och ställer även in stol, backspeglar och klimatanläggning.

► e-Call larmar automatiskt SOS vid en eventuell olycka, till exempel om airbagen löst ut. Det går även att ringa nödsamtal med ett knapptryck.