Vinterbad i Sverige, en ritual här för att stanna

OKTOBER 2021
Text: M.Olausson

Allt fler börjar upptäcka att det är möjligt att bada utomhus året runt även i Sverige. Att bada i isvak och kanske till och med ta en simtur under vinterhalvåret i Norden är inte begränsat till några få. Det senaste året har vinterbad eller kallbad, fått en större spridning i hela landet.

Allt fler hängivna entusiaster trotsar vinterhalvårets mörker och kyla, för att söka sig till naturens lugn där det kalla vinterbadet bokstavligt talat har en avkylande effekt i en alltmer stressig vardag. Många gör jämförelsen med känslan efter ett träningspass, en känsla av lättnad och frihet. Svenska Livräddningssällskapet får oftare frågor från såväl privatpersoner som ansvariga hos kommuner om vad som egentligen gäller vid vinterbad. Är det något särskilt man behöver fundera på? Vad ska man tänka på? Är det bara förknippat med positiva hälsoeffekter eller kan det vara förknippat med några särskilda risker? Får vem som helst ta upp en vak var som helst?

Som alltid vid bad och andra aktiviteter på eller vid vatten blir det mycket trevligare om man gör det tillsammans. Delad glädje är dubbel glädje. Dessutom kan det vara skönt att få hjälp med tofflor, mössa, vantar och badrock, när man med fumliga fingrar försöker täcka kropp och knopp efter ett avkylande dopp. Allt oftare får vi frågor från personer som undrar om det är något särskilt man behöver tänka på. Svaret på det brukar ofta inledas med att; ”i och med att du ställer dig frågan så har du förmodligenen en föraning om att det finns förutsättningar och omständigheter kring vinterbadet, där du som badare behöver ta höjd för”. Och därmed är det enkelt att leda in på det första svaret.

Planera ditt badbesök.

Det tycker vi alltid att man ska göra, men det är särskilt viktigt till exempel vid ett is-vaks-bad eller om man ska ta sig ut till kusten och bege sig långt ut på en pir eller om man befinner sig ödsligt på landsbygden vid en enslig skogssjö. Omständigheterna gör skillnad och man behöver fundera igenom så att badet blir den lugna och härliga stund som man föreställt sig. Det blir inte alltid som man tänkt sig och då är det bra att fundera ut olika scenarion som kan inträffa innan det har skett, ett förebyggande tänk helt enkelt.

  • Finns det en förlängd arm, livboj eller räddningshake, eller behöver jag tänka ut något annat som kan användas?
  • Hur ska jag agera för att få i väg ett snabbat larm till 112?
  • Finns det ingen eller dålig mottagning eller är det långa avstånd till där hjälp går att få.

Svaren på frågorna ger en fingervisning för vilken förberedelser man behöver ta höjd för. Kanske det är läge att fundera över om det är på sin plats att utbilda sig i första hjälpen i vatten och hjärt- och lungräddning?

Vad ska man tänka på?

  • Bada alltid tillsammans med någon och meddela hemma var ni badar och när ni planerar att vara tillbaka.
  • Se till att ni har varmt och torrt ombyte med er; t.ex. Mössa, vantar, badrock och tofflor. Glöm inte handduken!
  • Något varmt i en termos kan också vara både gott och bra. Undvik alkohol.
  • Om det inte finns någon förlängd arm vid badplatsen, tänk igenom vad ni kan använda i stället. Handduk, rep, gren, stav etcetera.
  • Förbered telefonen genom att ladda ner 112-appen. Det ökar chansen att få iväg ett snabbt larm samt att räddningen kan finna er plats.
  • Utbilda och träna på första hjälpen i vatten och hjärt- och lungräddning (HLR).

Till en början kan vinterbadet utifrån sett betraktas med skepsis och förundra. Det kan verka lite galet att i den kallaste vintern sänka ner kroppen i nollgradigt vatten. Det kan också vara utmaningen som lockar, och uppenbarligen är det många som gillar upplevelsen, en utmaning att trotsa vädrets makter, att åter få kontroll på andningen efter att den första kortvariga köld-chocken släpper och känslan av eufori väl på land, torr och varm. Inte minst finner många harmoni i samband med själva ritualen att vinterbada. En rivstart på dagen eller en nedvarvning efter hektisk arbetsdag. Oavsett, ”badet är målet med vår färd, men sammanhangen runt omkring gör mödan värd”. En höjdpunkt i vardagen.

Många ger uttryck för att kallbad leder till bättre förmåga att hantera stress, en allmänt förbättrad psykiskhälsa, förbättrad sömn, lägre blodtryck, högre tolerans mot kyla med mera. Nog är känslan av värme som snabbt sprider sig i kroppen när man åter når landbacken ett vittne om ökad cirkulation som medför många goda hälsoeffekter.

Upplevelsen och känslorna är naturligtvis subjektiva och så länge man finner njutning och välmående kan badandet fortgå. Men det går inte att bortse ifrån att kallbadet genomförs i för människokroppen extrema element.

Redan kroppstemperaturen som närmar sig 35 grader påverkar oss negativt, och vatten under vinterhalvåret kan vara neråt nollgrader. Man gör klokt i att som nybörjare skynda långsamt och att inte jämföra sig med rutinerade och härdade badare. Vana badare slutar aldrig bada, vilket ger dem ett försprång i hänseende att bättre tåla de lägre temperaturerna.

Oavsett kan vem som helst drabbas av nedkylning, eller hypotermi. Vattnet leder värme 25 gånger bättre än luft varför kroppstemperaturen oundvikligen och relativt kvickt påverkas negativt. Snabbt kommer kroppens blodcirkulation att omprioriteras.

Cirkulationen omfördelas genom att hud, fingrar, händer, armar samt tår, fötter och ben får mindre blod till förmån för livsviktiga funktioner som inre organ. Tidiga tecken på en annalkande nedkylning är huttringar, blå läppar, försämrad motorik, okontrollerbara skakningar och muskelkramper. Klarar man inte ”pincett-greppet” det vill säga att obehindrat föra tumme och pekfinger på samma hand mot varandra är det bråttom att komma upp, torka sig och få på sig varma kläder.

I och med att blodet dras in mot kroppens centrala delar kan det innebära ett högre tryck i blodbanan. Vet man med sig att man har ett förhöjt blodtryck, förhöjd risk för hjärt- och kärlåkommor och eller att man i övrigt inte är helt frisk avråder Svenska Livräddningssällskapet från vinterbad.

Central kroppstemperatur Symptom Omhändertagande
35 32 grader Celsius Kraftig huttring, nedsatt funktion och känsel i händer och fötter. Sluddrigt tal, apati, nedsatt omdöme Förflytta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge varm söt dryck, fysisk aktivering ökar kroppstemperaturen, kontakta 1177 eller larma 112 vid behov.
32 28 grader Celsius Huttringen har avtagit, muskelstelhet, medvetandesänkt eller medvetslös person Larma 112. Förflytta personen mycket varsamt i planläge. Lägg medvetslös person med andning och puls i stabilt sidoläge på isolerande underlag. Täck med filtar/kläder/sovsäck
28> grader Celsius Medvetslös, tillsynes livlös, stor risk för hjärtstopp Ring 112. Personen kan ännu vara vid liv. Undersök medvetande och andning i upp till en (1) minut, starta HLR vid misstanke om hjärtstopp

Källa: Issäkerhet.se/aktiviteter/vinterbad

Kan man vinterbada var som helst och får vem som helst ta upp en is-vak?

I princip kan badet genomföras var som helst så länge vattnet är öppet. Må hända är det sommarens rutiner som biter sig fast när allt fler förpassats till fritidshuset under restriktionsåren. Därmed har vinterbadet fått ett uppsving.

Men även stadsmiljöer erbjuder möjligheter för bad i närområdet. Som tidigare nämnts är det dock extra viktigt att fundera om badstället erbjuder rätt förutsättningar för att såväl ta sig ner i vattnet som upp tillbaka på brygga, kaj eller strand.

Att använda redan etablerade friluftsbad är en god idé, då finns det sannolikt livräddningsutrustning och badstegar på plats. I övrigt gäller på vintern som på sommaren, man får bada där det ges möjlighet så länge man inte inkräktar på privat tomtmark eller stör verksamheter eller enskilda personer. Däremot ska man tänka till när isen börjar lägga sig.

Förutom att issäkerhet (Kunskap, Utrustning och Sällskap) blir elementärt så behöver man noga fundera igenom om och var det är lämpligt att öppna en is-vak. Att öppna en is-vak är inget man kan göra utan att det kräver så väl kunskap som förebyggande åtgärder.

Rent formellt är det aldrig tillåtet att tillskapa något som kan utgöra fara för någon annan. Ett hål i isen som inte är naturligt är att betrakta som en fara för allmänheten. Därmed åligger det ett ansvar för den som gjort upp vaken och den som äger sjöområdet där isvaken är belägen.

Detta är dessutom reglerat i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Förenklat reglerar lagen ansvaret för den som uppför is-vaken och att allmänheten ska förhindras ett ofrivilligt plurr.

Allt pekar på att vinterbad är här för att stanna. Det är en friluftsaktivitet som fått fotfäste i breda lager hos befolkningen. Det är ett bra exempel på när människors vanor utmanar befintliga regelverk och kommunernas arbetsrutiner.

Säsongerna är inte lika tydligt avgränsade vilket ställer större krav på samhället att förebygga och främja nya levnadsvanor. Men det ställer också allt större krav på utövarna att faktiskt planera och förbereda sig och sitt sällskap på att kunna ta hand sig själv. Inte bara för att uppnå lugn och ro i vardagen, utan även för att ta höjd för händelser som potentiellt kan leda till allvarliga skador.

Svenska Livräddningssällskapets mission är att alla har rätt till kunskap om vattensäkerhet och det finns mycket kunskap i form av information och utbildningar som vänder sig till allmänheten. Med andra ord, det finns ingen anledning att inte bada men det finns heller ingen anledning att inte förbereda sig med kunskap och färdigheter.

Läs mer om bad- och isvett på https://svenskalivraddningssallskapet.se/

Läs mer om vinterbad på https://www.issakerhet.se/aktiviteter/vinterbad/