FORSKNINGEN GER OSS SÄKRARE VÄGAR

OKTOBER 2023
FOTO: If Försäkring, Subaru
TEXT: If Försäkring

Hur kan omkörningar av cyklister på landsvägar bli säkrare? Vad är egentligen den största trafikfaran runt svenska skolor? Forskningen ger oss svar som används för att utveckla en säkrare trafikmiljö. Här berättar Magdalena Lindman, forskare på If, om sitt viktiga arbete.

Magdalena Lindman är forskningsledare på If som står bakom Subaru Försäkring. Hennes arbete går ut på att analysera trafikolyckor och ta fram data som kan användas för att utveckla en säkrare trafikmiljö. För henne handlar trafiksäkerhet inte bara om tekniska aspekter som hastigheter och vägar, det handlar framför allt om människorna bakom ratten och deras beteende i trafiken. – Vi måste ha kunskap om människor, både fysiskt och psykologiskt. Det är en kombination av båda som ingår i analysen av trafikdata, förklarar hon.

Forskningen är grunden

Enligt Magdalena är den stora styrkan med att jobba på ett försäkringbolag att hon har tillgång till otroligt mycket data. Detaljerade uppgifter om bland annat fordon- och personskador som uppkommer i samband med trafikolyckor. 

Genom att samla in och analysera data kan Magdalena och hennes forskarteam driva fram nya innovationer. Deras arbete är en viktig pusselbit i utvecklingen och testningen av nya bilar.

– Vårt arbete utgör grunden för att utveckla bilsäkerhet. Det är där allt börjar: kunskapen om vad människor verkligen behöver för att bli säkrare i trafiken. Vi kartlägger vad som händer i verkliga situationer, berättar hon. 

Många år i branschen

Magdalena har jobbat i branschen i 24 år. Hennes forskning ligger bakom flera av de säkerhetslösningar som har tagits fram i svensk bilindustri. Den har bland annat bidragit till utvecklingen av olika testmetoder för personbilar i Euro NCAP, en europeisk organisation som testar nya bilars säkerhet.

Osäkra omkörningar

Just nu arbetar Magdalena med ett projekt som fokuserar på landsvägskörning. Där visare en studie att mer än hälften av alla bilister har gjort osäkra omkörningar av cyklister på landsvägar. Något som hör ihop med en otydlig lagstiftning. Enligt Trafikförordningen ska omkörningen ske med ”betryggande avstånd”.– Just här finns det en lucka i lagstiftningen, ett glapp som skapar osäkerhet. Vi behöver se till att både cyklister och bilister är överens om hur en säker omkörning ska gå till. Med hjälp av förarsupportsystem kan man guida föraren till omkörningar som känns trygga för alla. Kanske får vi se sådana system i framtiden, hoppas Magdalena.

1.
Se till att du sitter rätt
och bekvämt i stolen

– diagonalbältet över axeln
och höftbältet på höften.

2.
Barn upp till fyra år ska
sitta bakåtvänt.

Större barn, upp till 12 år
ska sitta på kudde.

3.
En bra funktion som finns
i nya bilar är SOS Alarm.
Läs på så att du är
förberedd om du skulle
behöva komma i kontakt
med räddningstjänsten.

Största trafikfaran kring skolor

En annan studie som nyligen gjorts handlar om trafiksäkerheten kring skolor. Den visar att hälften av alla rektorer anser att föräldrar som lämnar sina barn med bil är den största trafikfaran för eleverna. Dessutom upplever var tredje rektor att föräldrarna inte följer trafikreglerna runt skolan. Detta skapar oro, både hos föräldrar och rektorer.
– Här är det jätteviktigt att alla vuxna som rör sig runt skolor, även de som hämtar och lämnar sina barn, tänker på hur de beter sig i trafiken. Om vi skulle välja en typ av trafikmiljö att värna lite extra om, visst skulle det väl vara runt skolorna där våra barn rör sig, säger hon.

Nära samarbete med bilindustrin
Magdalena och hennes kollegor utvecklar inte själva några system, men deras kunskap ligger till grund för andra som gör det. De jobbar nära myndigheter och industrier och ser till att de som bygger trafiksäkerhetssystemen har den bästa informationen.

Bra innovationer tar tid
Subaru har jobbat aktivt med säkerhet ända sedan starten. Genom att utveckla världens säkraste bilar vill man inte bara skydda dem som sitter i bilarna, utan även alla andra som rör sig i trafiken. Under de senaste 30 åren har Subarus tekniker arbetat med att ta fram det förarassistanssystem som idag är standard i alla Subarubilar – EyeSight.

EyeSight bidrar till färre olyckor
EyeSight lanserades 2008 och satte en helt ny standard för trafiksäkerhet och förarassistanssystem. Flera studier visar att EyeSight har förhindrat många olyckor under åren. Magdalena fyller i: 
– Det ser vi tydligt i färska rapporter från USA. Man konstaterar till exempel att tidiga versioner av Subarus EyeSight-system förhindrade nästan 30 procent av bil-cyklistolyckor där bilen och cyklisten färdas i samma körriktning. Fantastiskt fina resultat.

 

Hur ser vägen framåt ut?
Ett långsiktigt mål för hela branschen är att få bilarna att köra och hantera alla situationer på egen hand. 
– Men trafiken är komplex, så det kommer ta tid att nå dit, säger Magdalena. 
Under tiden får vi ta hjälp av förarstödsystemen. Magdalena understryker att vi inte ska glömma bort att dessa system är just hjälpmedel:
 – Med till exempel autobroms får du ett verktyg som hjälper dig att reagera, men det är du som förare som har det yttersta ansvaret.

 

Inga fler trafikolyckor
På tal om långsiktiga mål säger Magdalena att hon hoppas på att hennes forskning ska leda till en framtid där ingen människa skadas i trafiken. 
– Mitt mål är definitivt att mitt jobb ska vara överflödigt. Helt klart. Det är dit man vill komma – att inga fler trafikolyckor kan hända, avslutar hon.

Kort om Euro NCAP
Euro NCAP är ett trafiksäkerhetssamarbete mellan europeiska länder, biltillverkare och organisationer. De utför krocktester för att bedöma hur väl bilar skyddar förare, passagerare och fotgängare. Betyg ges i form av stjärnor (1-5) baserat på prestanda i olika kategorier. Syftet är att skapa en säkrare trafikmiljö.

Subaru fick toppbetyg
Subaru Outback tilldelades högsta betyg – fem stjärnor – i Euro  NCAP:s säkerhetstest 2021. 
Senaste generationen EyeSight fick den högsta poäng som hittills tilldelats ett förarassistanssystem.