Rätt däck till Solterra

OKTOBER 2022

DÄCK ÄR SÅ MYCKET MER ÄN NÅGOT RUNT OCH SVART LÄNGST NER PÅ BILEN. DE ÄR DIN ENDA DIREKTA KONTAKT MED VÄGEN. DÄRFÖR ÄR DE NOGGRANT UTVALDA FÖR ATT SUBARU SOLTERRRA SKA PRESTERA OPTIMALT MED MAXIMAL SÄKERHET I ALLA SITUATIONER.

Rätt däck är en förutsättning för att din Subaru ska leverera optimal körupplevelse. Som den enda direkta kontakten mellan bil och väg har däcken också en avgörande roll för säkerheten.

Det gäller oavsett fordonstyp, användningsområde, årstider och körstilar. Däremot är det mycket stor skillnad på olika däck. De må vara lika runda och svarta, men olika däck är olika bra på olika saker.

Det mest uppenbara och enkla exemplet är vinterdäck. Sådana har en gummiblandning som genererar säkert grepp redan vid minusgrader – på bekostnad av försämrad greppförmåga och slitstyrka i sommarväglag.
Detsamma gäller andra kvaliteter hos ett däck, som rullegenskaper och greppförmåga på olika underlag, bullernivåer och lastförmåga.

Optimerad för din Subaru

Att välja däck till en bil är en balansakt där tillverkaren väger varje egenskap hos bilen och däcket mot varandra för att de ska bli en perfekt matchning.

Till varje Subaru finns ett antal omsorgsfullt utvalda och utprovade däck som bidrar till att din Subaru ska ge sitt bästa i alla situationer. Just därför är din Subaru-verkstad också specialist på vilka däck som är optimala till just din Subaru.

Med Solterra introduceras dessutom några egenskaper som är speciella för en elbil. De påverkar vilka däck som är optimala, samtidigt ger de möjlighet att finslipa körningen för att bilen och dess däck ska ge sitt absolut bästa.

Rätt däck för en elbil

Batterierna i en elbil tillför extra vikt. Det innebär att däcken till en elbil måste klara belastningar som tidigare mest förknippats med bilar i en storleksklass över den.

Den omedelbara kraftutvecklingen hos en elmotor, med maximalt vridmoment tillgängligt, innebär att drivgreppet vid acceleration från stillastående behöver vara högre än för en motsvarande bil med förbränningsmotor.

Utöver det kommer extra högt ställda krav på däck som rullar så lätt och tyst som möjligt. Detta för att maximera räckvidden och för att vägbuller hörs tydligare när ljud som är typiska för en bil med förbränningsmotor inte finns.

Allt det är egenskaper som har ingått i den kravlista Subaru ställt på sina leverantörer när däcken till Solterra har valts ut.

Allt för att få ett däck som ger bästa möjliga köregenskaper, totalekonomi och högsta möjliga nivå på säkerhet. I slutänden är det dock alltid föraren som har kontrollen.

Det sätt vi kör vår bil har direkt effekt på hur den presterar, vilken dess totalekonomi blir samt inte minst hur säker den är. Appen Subaru Care har en funktion som hjälper dig med tips att optimera din bilkörning, men du kan skaffa dig ett försprång genom att redan från början ta till några enkla trick som låser upp den fulla potentialen i Solterra och förlänga däckens livslängd.

1
RÄTT RINGTRYCK FÖRLÄNGER FÄRDEN!

Kontrollera och justera däcktrycket regelbundet. Korrekt ringtryck gör att däcket har optimalt grepp, rullar lättare och håller längre.

Detta gäller oavsett motortyp och drivlina, men en elbils energiförbrukningen påverkas mer påtagligt av ökat rullmotstånd. Korrekt ringtryck kan spara många kW och kronor.

2
SÄNK FARTEN FÖR ATT KOMMA SNABBARE FRAM

En elbil påverkas också mer av ökat luftmotstånd. Genom att hålla igen på gasen och istället fokusera på att hålla en jämn hastighet blir lägre elförbrukning en omedelbar effekt. På korta sträckor sparar en högre hastighet ändå obetydligt med tid. På långfärd innebär ökad räckvidd färre och kortare stopp för att ladda batterierna. På längre sikt innebär en lägre och jämnare hastighet att däcken slits långsammare och håller längre.

3
MER MIL MED MOTORBROMS.

Solterra använder sig av bromskraftregenerering för att laddar batterierna när bilen rullar till ett stopp. Förutom att minska den sammanlagda förbrukningen bidrar ett aktivt användande av bromskraftregenerering till att de närmaste 100 metrarna planeras bättre med färre inbromsningar och accelerationer som följd. På lång sikt innebär det att minska däckslitage och förlänga dess livslängd.