Vinterdäcken räddar liv

KÄLLA: NTF, NATIONALFÖRENINGEN FÖR TRAFIKSÄKERHETENS FRÄMJANDE, NOKIAN TYRES
FOTO: NOKIAN TYRES
OKTOBER 2023

Att köra med vinterdäck på vintern är viktigt för trafiksäkerheten. När den första halkan kommer eller när temperaturen kryper under +5 grader har sommardäck inte alls de egenskaper som behövs för att minimera olycksrisken.

Kravet på vinterdäck för personbilar som infördes vintern 1999/2000 har inneburit att antalet olyckor med svårt skadade eller dödade personer har minskat med över 10 procent på det statliga vägnätet under den period vinterdäckskravet gäller.

Krav på vinterdäck
Det är lag på vinterdäck vid vinterväglag 1 december till den 31 mars för lätta och tunga fordon, gäller även utlandsregistrerade, samt släp som dras av dessa. Mönsterdjupet ska vara minst 3 millimeter. Vinterväglag är det om det finns snö, is, snömodd eller frost på vägarna. Polisen bedömer om det är vinterväglag.

Dubbdäck får användas
Dubbdäck får användas 1 oktober till den 15 april, men även under annan tid om det är eller befaras bli vinterväglag. Dubbfria vinterdäck kan sättas på tidigare på säsongen vilket gör att du i god tid innan den första halkan är väl rustad för vinterväglag.

Livslängd på dubbdäck
Alla tester på vinterdäck avser fabriksnya däck. Testerna konstaterar att dubbdäck är överlägsna på is. Men hur länge är ett däck nytt? Det intressanta vore att veta hur däcken fungerar över hela deras livslängd. Hur är relationen dubbdäck/friktionsdäck efter 1000, 2000, 3000 och kanske 4000 mil? Dubblängden brukar närma sig 0 mm.

Väg och transportforskningsinstitutet (VTI), www.vti.se, i Linköping utför prov och forskning inom området. Grovt så kan du säga att då det genomsnittliga dubbutsticket understiger 0,6 mm så har man ingen nytta av dubben.

Efter hur många mil detta inträffar beror på däcken, dubben och körsättet och är ganska komplicerat. Enligt Transportstyrelsens Allmänna råd bör inte det genomsnittliga dubbutsticket understiga 0,9 mm.

Dubbdäck eller dubbfritt?
Det finns tre typer av vinterdäck på marknaden – dubbdäck, dubbfria däck anpassade för nordiskt klimat och dubbfria däck för mellaneuropeiskt klimat. Det är svårt att ge generella råd eftersom ingen av däcktyperna passar för alla väglag. Genom NTFs guide, se tabellen längre ner på sidan, kan du få en fingervisning.

Mönsterdjup
När däcken slits ökar risken betydligt för bland annat vattenplaning. Bromssträckan blir längre och kursstabiliteten reduceras vid blött eller moddigt underlag. Kontaktytan med vägen minskar dramatiskt i takt med ökad hastighet och minskat mönsterdjup. Säkerhetsrekommendationen är minst 5 mm för vinterdäck. Vinterdäck som ska fungera vid våta, slaskiga eller snöiga förhållanden och samtidigt kunna ge bra friktion på is måste ha ett djupt mönsterdjup.

När mönsterdjupet blir mindre än 5 mm minskar däckets förmåga att leda bort slask och få grepp på is. De däck som har det största mönsterdjupet eller bedöms ha det bästa väggreppet monteras bak på fordonet. Vinterdäcken är olagliga när mönsterdjupet är under 3 mm vid vinterväglag under perioden 1 december till 31 mars.

Godkända vinterdäck
Alla vinterdäck måste ha rätt däckmärkning. Säkra vinterdäck bär den officiella Snowflake-symbolen, som finns på både dubbdäck och dubbfria däck. Snowflake-symbolen är också känd som 3PMSF (3-Peak-Mountain-SnowFlake) och ersätter i allt högre grad den tidigare M+S (Mud + Snow) däckmärkningen för vinterdäck.

I dag räcker det inte längre med M+S märkningen i Tyskland, utan den lagliga däckmärkningen för vinterdäck är Snowflake-symbolen. Även i de nordiska länderna håller M+S märkningen på att ersättas av Snowflake-symbolen.

Med den nya energimärkningen av däck som gäller från och med den 1 maj 2021 träder i kraft blir det enklare att avgöra om ett däck är godkänt som vinterdäck. Har energimärkningsetiketten snögreppsmärkningen är däcket ett godkänt vinterdäck enligt lag. Har energimärkningen dessutom isgreppsmärkningen är däcket anpassat för isiga vägar i Norden.

NTF guidar: dubbdäck eller dubbfritt?

Kör du mest på på isiga vägar? Välj dubbdäck.
Kör du mest på snöiga vägar? Välj dubbfria däck anpassade för nordiskt
klimat.
Kör du mycket på is eller hårt packad snö? Välj dubbdäck.
Vill du vara förberedd för höstens
växlingar i väglag tidigt?
Välj dubbfria vinterdäck anpassade
för nordiskt klimat. De kan du byta till
tidigare än till dubbdäck.
Vill du köra i alla väder vintertid? Välj dubbdäck.
Kan du låta bilen stå under vissa
väderförhållanden, eller har stor erfarenhet
av vinterkörning?
Välj dubbfria vinterdäck anpassade för
nordiskt klimat.

Tillåtna däckkombinationer för personbil och släp vid vinterväglag

Bil Släp
Dubbade Dubbade
Odubbade Odubbade eller dubbade

Så kontrollerar du mönsterdjupet

Mäta mönsterdjup är lättast med en tumstock eller med ett speciellt mätinstrument avsett för mönsterdjupsmätning. Mät mönsterdjupet på det mest slitna stället i däckets huvudmönster. Se till att du inte mäter där det finns en slitagevarnare, som är en liten upphöjning i huvudmönstret på 1,6 mm.

Vad är ett ”godkänt” vinterdäck?

Från och med den 1 juni 2019 gäller en ny definition av vinterdäck. Däcken ska vara
• märkta med symbolen alptopp/snöflinga (3PMSF)
• märkta med POR (Professional Off Road), eller
• vara dubbade och uppfylla kraven för dubbdäck.

Sommardäck har en gummiblandning som gör att de blir för hårda när det är kallt. Därför bör man använda vinterdäck när temperaturen närmar sig noll eller när det är minusgrader.

Hur ser man åldern på ett däck?

På däcket finns en datummärkning, 4 siffror, där de två första betecknar tillverkningsvecka och de två andra tillverkningsår, t ex 2304 innebär vecka 23, år 2004.

90-talsdäck markeras med tre siffror och en triangel efter årtalssiffran, t ex 238 innebär vecka 23, år 1998.

Hur många år kan man använda ett vinterdäck utan att väggreppet försämras alltför mycket?

Det beror helt på hur däcket har förvarats och hur mycket du har kört på däcket. Vinterdäcket ska vara mjukt för att fungera bra i vinterväglag. När vinterdäcket används blir gummit hårdare och så småningom mister däcket sina vinteregenskaper. Därför bör vinterdäck inte användas för länge.

Vinterdäck ska förvaras mörkt och svalt när de inte används. Det förhindrar att gummit åldras. Särskilt viktigt är att däcken inte blir utsatta för solljus.